Mieszczaństwo

Czytaj Dalej

Mieszczaństwo w oczach pisarzy polskich i obcych II poł XIX oraz XX wieku. Omów w sposób syntetyczny, odwołując się do wybranych utworów

Mieszczaństwo opisane przez Prusa w "Lalce" jest podzielone na zamożne i drobne. Zamożne jest skłócone, słabe, nieskłonne do ryzyka, bez ambicji, niewierzące w możliwości kraju, antysemickie. Drobne mieszczaństwo, czyli np: Rzecki, Stawska, Wirski są uczciwi, pracowici, mają własne ideały...

Obraz inteligencji i mieszczaństwa w literaturze Młodej Polski i dwudziestolecia międzywojennego

Obraz inteligencji i mieszczaństwa w literaturze Młodej Polski i dwudziestolecia

Po rewolucji przemysłowej, a najbardziej po powstaniu styczniowym zaczęła w Polsce wzrastać liczba mieszkańców miast oraz rola mieszczaństwa i inteligencji w społeczeństwie. Myśląc o przyszłej, niepodległej Polsce...

Obraz inteligencji i mieszczaństwa w literaturze Młodej Polski i dwudziestolecia międzywojennego

Obraz inteligencji i mieszczaństwa w literaturze Młodej Polski i dwudziestolecia

Po rewolucji przemysłowej, a najbardziej po powstaniu styczniowym zaczęła w Polsce wzrastać liczba mieszkańców miast oraz rola mieszczaństwa i inteligencji w społeczeństwie. Myśląc o przyszłej, niepodległej Polsce...

Mieszczaństwo w lieraturze

Mieszczaństwo-Mieszkańcy miast bez rodowodu szlacheckiego. W różnych krajach rozwój mieszczaństwa zależnie od warunków politycznych i gospodarczych przebiegał w inny sposób. Mieszczaństwo angielskie osiągnęło wysoki statusjuż w XVII    w., francuskie w wieku  XVIII    za sprawą rewolucji burżuazyjnej...

Ocena arystokracji i mieszczaństwa w "Lalce" B. Prusa

"Lalka" jest powieścią o społeczeństwie polskim w latach popowstaniowych (lata 1878 - 1879), na tle tego społeczeństwa rysują się dzieje "trzech pokoleń idealistów polskich". W panoramicznym obrazie społeczeństwa polskiego na pierwszy plan wysuwa się warstwa arystokratyczna.

W skład tej warstwy...

Miasta i mieszczaństwo w Europie w średniowieczu

Włochy

-  kontakty bizantyjskie

-  handel luksusowy – klasy panujące zaopatrywały się w wytwory rzemiosła bizantyjskiego, tkaniny, pachnidła, korzenie

-  obrona miast italskich przed Longobardami – obrona przed barbaryzacją i upadkiem

-  642 r. – upadek znaczenia handlowego Genui

-  utrata znaczenia...

Wychowanie rycerskie, mieszczaństwo, uniwersytety, renesans, Erazm z Rotterdamu

Wychowanie rycerskie: • Wzór rycerza: silny żołnierz, przepojony kultem bojowej odwagi; • Mistrz w posługiwaniu się mieczem i tarczą; • Wyróżniał się poczuciem humoru, troską o własne imię i wierną służbę królowi. Metody i ideały wychowania rycerskiego:  życie wojskowe – odwaga, wytrwałość, zręczność w walce;  życie dworskie – uprzejmość, udział w ceremoniach;  życie religijne – litość, szlachetność wobec pokonanych. Trzy ...

Społeczeństwo stanowe w Polsce w XIV i XV w. - Mieszczaństwo

U źródeł prawnego wyodrębnienia się ludności miejskiej leżały przywileje lokacyjne. Rozwój w XIII i XIV w samorządu miejskiego sprzyjał rozciągnięciu prawa miejskiego na wszystkich mieszkańców, ale pełnię praw obywatelskich miasta, czyli dostęp do pełnienia urzędów miejskich i zasiadania we...