Mieszczanin

Czytaj Dalej

MIESZCZANIE

Mieszczanie sztuka (Moskwa 1902, wyst. Mieszczanie z Calais zob. Mieszczanin szlachcicem zob.

Choroby RP szlacheckiej oraz proces moralnego odradzania się narodu w literaturze XVII i XVIII w. - MIESZCZANIE

Stanisław Staszic Przestrogi dla Polski prawo nabywania ziemi przez mieszczan Hugo Kołątaj Anonima listów kilka prawo nabywania ziemi przez mieszczan.

MIESZCZANIN Z HAMBURGA, właśc. prof miejscowego liceum o nazwisku Suhr

Który w 1806-1815 wykonał 482 rysunki i akwarele żoł. i ofic. WA, a także armii sprzymierzonych, jakich widział w swym mieście. Rysunki te przechowywane są w Bibliotece Handlowej w Hamburgu i prywatnej kolekcji Bois-Lecomte’a. Znakomite źródło poznania mundurów epoki...