Mieszanina

Czytaj Dalej

Mieszaniny

Mieszaniną niejednorodną nazywamy taką mieszaninę w której możemy rozróżnić poszczególne jej składniki. Mieszaniną jednorodną nazywamy taka mieszaninę której nie da się rozróżnić.

MIESZANINA

Jeśli mieszanina jakocałość ma jednakowe właściwości fizycznea więc tworzy jedną fazę, czyli jednolite ciało,w którym nie można odróżnić poszczególnychskładników, to taką mieszaninę nazywamyjednorodną fizycznie; mieszaninami jednorodnymifizycznie są np.

Mieszaniny chemiczne

W pewnych warunkach składniki mieszanin ulegają przemianom prowadzącym do zmiany ich pierwotnych właściwości.

MIESZANINY OBYCZAJOWE

MIESZANINY OBYCZAJOWE, zbiór różnorodnych tematycznie i gatunkowo prac H.

Mieszanina odmianowa

Wewnątrzgatunkowa m. dostatecznie jednorodnych i wysokoprodukcyjnychodmian zbóż o zróżnicowanymstopniu odporności na choroby, lecz o podobnychtechnol. właściwościach i jednakowejwartości gosp. Uprawa m.o. przynosi następujące korzyści:

1) pełniejsze wprowadzeniewalki biol. do ochrony zbóż w...