Charakterystyka rynku mięsa wieprzowego, drobiowego i baraniego w unii europejskiej i Polsce

1. Ogólna charakterystyka rynku mięsa wieprzowego, drobiowego i baraniego w Unii Europejskiej i w Polsce Dominującą pozycję w strukturze spożycia mięsa w Polsce (podobnie jak i w produkcji) zajmuje wieprzowina (ok. 60%), mięso drobiowe stanowi ok. 25%, a wołowe – ok. 10%; udział mięsa baraniego, koziego, króliczego, końskiego oraz dziczyzny nie przekracza kilku procent. W Polsce rynek wieprzowiny jest najważniejszym rynkiem mięsa zarówno dla producentów jak i dla ...

Rodzaje i zasady utrwalania mięsa zwierząt rzeźnych.

Spis treści 1. Wstęp. 1.1. Cel i istota utrwalania. 2.Przemysłowe metody utrwalania żywności. 2.1.Stopnie utrwalania żywności. 2.1.1.Pasteryzacja. 2.1.2.Sterylizacja. 3. Utrwalanie za pomocą niskich temperatur. 4.Zmiany zachodzące w mięsie podczas utrwalania. 4.1.Fizyczne. 4.2.Chemiczne i biochemiczne. 4.3.Mikrobiologiczne. 5.Zapobieganie zmianom w surowcu podczas jego utrwalania. 6.Podsumowanie i wnioski. 7. Bibliografia. 1.Wstęp. Mięso jest jednym z ...

Rodzaje i zasady utrwalania mięsa zwierząt rzeźnych.

Spis treści 1. Wstęp. 1.1. Cel i istota utrwalania. 2.Przemysłowe metody utrwalania żywności. 2.1.Stopnie utrwalania żywności. 2.1.1.Pasteryzacja. 2.1.2.Sterylizacja. 3. Utrwalanie za pomocą niskich temperatur. 4.Zmiany zachodzące w mięsie podczas utrwalania. 4.1.Fizyczne. 4.2.Chemiczne i biochemiczne. 4.3.Mikrobiologiczne. 5.Zapobieganie zmianom w surowcu podczas jego utrwalania. 6.Podsumowanie i wnioski. 7. Bibliografia. 1.Wstęp. Mięso jest jednym ...

Produkcja żywca rzeźnego i mięsa

Żywcem rzeźnym nazywa się zdrowe zwierzęta hodowane specjalnie z przeznaczeniem do produkcji mięsa lub usunięte z hodowli. Do zwierząt rzeźnych zalicza się bydło, trzodę chlewną, owce, konie, kozy, króliki i drób.

Ze zwierząt tych tylko trzoda chlewna jest hodowana z przeznaczeniem do produkcji żywca...

Mięso i przetwory mięsne

Do lej grupy produktów należą wszystkie jadalne części tusz zwierząt rzeźnych, drobiu i dziczyzny, a także wędliny mięsne i podrobowe oraz konserwy mięsne.

Mięso stanowi pożywienie człowieka od najdawniejszych czasów. Początkowo uzyskiwał je wyłącznie polując na zwierzęta dziko żyjące...

MIĘSO

Mięso armatnie, ang.foodforpowderdosł . 'pokarm dla prochu'; Falstaff w dramacie Henryk IV, cz. 1,4,2, Szekspira; o żołnierzach wysyłanych na śmierć w czasie wojny dla egoistycznych interesów władców.

Mięsopust, ostatki, kuse dni, trzy ostatnie dni zapustne (niedziela, poniedziałek i wtorek do północy)...

Dzikie mięso

Dzikie mięso - nadmiernie przerośniętetkanki w okolicy wadliwie gojącej się rany;oowodem wytworzenia się dzikiego mięsa sąmartwe tkanki pozostawione w ranie, bądźduża ru c h liw o ść zranionej okolicy ciała i zaburzeniakrążenia krwi w ranie.