Miesięcznik

Miesięcznik

Czytaj Dalej

MIESIĘCZNIK LITERACKI, konspiracyjny miesięcznik lit.

MIESIĘCZNIK LITERACKI, konspiracyjny miesięcznik lit., wyd. w Krakowie od listopada 1942 do czerwca 1943 przez grupę pisarzy związanych z chrześc.-demokr. organizacją Unia pod red. T. Kwiatkowskiego i W. Żukrowskiego. W siedmiu zeszytach pisma ogłoszono m. in. nowe utwory poet. K.K. Baczyńskiego...

DROGA, konspiracyjny miesięcznik lit.-społ.

DROGA, konspiracyjny miesięcznik lit.-społ, red. i wyd. odgrudnia 1943 do kwietnia 1944 w Warszawie przez grupęmłodzieży akad. z inicjatywy E. Pohoskiej i J. Garzteckiego.W skład zespołu, któremu po aresztowaniu Pohoskiej (1 1944)przewodniczył S. Marczak (pseud. Juliusz Oborski), wchodzili:K.K. Baczyński z...

EUROPA, miesięcznik społ.-lit

EUROPA, miesięcznik społ.-lit., wyd. w Warszawie 1929-30 (łącznie 13 nrów); zał. i red. przez S. Baczyńskiego, miał być kontynuacją tyg. > „Wiek XX". Pismo o orientacji demokr., zbliżone było do PPS. Zajmowało się zagadnieniami organizacji i upowszechnienia kultury i oświaty, funkcjami społ...

KSIĄŻKA. Miesięcznik poświęcony krytyce i bibliografii polskiej

KSIĄŻKA. Miesięcznik poświęcony krytyce i bibliografii polskiej, wyd. w Warszawie i Lwowie 1901-14 oraz w Warszawie 1922; wydawca E. Wende, red.: od 1901 M. Massonius, od 1903 A. Mahrburg, od 1905 A. Turkuł, od 1907 J.K. Kochanowski, od 1913 L. Bernacki; po wznowieniu 1922 red. J. Muszkowski i M...

KUŹNIA, konspiracyjny miesięcznik lit.-społ.

KUŹNIA, konspiracyjny miesięcznik lit.-społ., wyd. od sierpnia do listopada 1943 w Warszawie przez tajną organizację nacjonalist. Miecz i Pług; nazwisko redaktora nie ustalone (pseud. Homo). W skład zespołu red. wchodzili m. in. R. Mularczyk (pseud. Bratny), Z. Stolarek (pseud. Zbigniew Szary), H...

LEWY TOR, miesięcznik (nast. dwutygodnik) społ.-lit.

LEWY TOR, miesięcznik (nast. dwutygodnik) społ.-lit., wyd. w Warszawie 1935-36, pod red. K. Bobowskiego; związany z lewicą PPS. Pismo walczyło o jednolity front demokr. inteligencji z masowym ruchem antyfaszystowskim. Zawierało bogaty dział publicystyki oraz prozy, poezji i krytyki lit., zamieszczało...

LITERY. Miesięcznik społeczno-kulturalny Wybrzeża

LITERY. Miesięcznik społeczno-kulturalny Wybrzeża, pismo wyd. w Gdańsku 1962-74 (w 1974 pt. Miesięcznik Kulturalny Litery) pod redakcją W. Slawika (1962-63), E. Milewskiego (1963-73), A. Cybulskiego (1973-74); ponadto w skład kolegium red. wchodzili m. in.: T. Bolduan, B. Fac, S. Fleszarowa-Muskat, M...

NASZ WYRAZ. Miesięcznik Literacko-Artystyczny

NASZ WYRAZ. Miesięcznik Literacko-Artystyczny, czasopismo wyd. w Krakowie 1937-39; przekształcone z pisma młodzieży akademickiej „N.W. - Miesięcznik Lit. Młodych" (1935-36). Red. przez W. Bodnickiego przy współudziale M. Chmielowca, Z. Fijasa, K. Filipowicza, H. Wielowieyskiej iin., było pismem...

NOWY PRZEGLĄD LITERATURY I SZTUKI, miesięcznik lit -artyst.

NOWY PRZEGLĄD LITERATURY I SZTUKI, miesięcznik lit -artyst., wyd. w Warszawie od czerwca 1920 do czerwca 1921 pod red. W. Berenta, przy udziale W. Kościelskiego (wydawca), L. Staffa i S. Żeromskiego. Pismo o charakterze akademickim, reprezentowało tendencje klasycyzujące, skupiało wokół siebie wybitnych...

ORLI LOT, miesięcznik

ORLI LOT, miesięcznik, wyd. w Krakowie 1920-50 (z przerwą wojenną), organ młodzieży szkolnej zrzeszonej w kołach Pol. Tow. Krajoznawczego. Pismo ogłaszało ułożone przez etnografów kwestionariusze, które służyły młodzieży do zbierania w rodzinnych miejscowościach danych z zakresu etnografii...

PRZEGLĄD WSPÓŁCZESNY, miesięcznik

PRZEGLĄD WSPÓŁCZESNY, miesięcznik poświęcony sprawom nauki, sztuki i literatury, wyd. w Krakowie 1922-35 i w Warszawie 1935-39. Założycielem i wydawcą pisma był przez cały czas S. Badeni, redaktorem nacz. S. Wędkiewicz, sekretarzem red. M. Brahmer (od 1925), w skład redakcji wchodzili także: 1925-28...

SKAMANDER. Miesięcznik poetycki

SKAMANDER. Miesięcznik poetycki, czasopismo lit., wyd. w Warszawie 1920-28 (nieregularnie) i 1935-39, początkowo pod red. W. Zawistowskiego, a od 1922 M. Grydzewskiego. W pierwszym okresie kierowane w istocie zespołowo, przez pięciu gł. poetów grupy S. (J. Iwaszkiewicz, J. Lechoń, A. Słonimski, J. Tuwim...

SZTUKA, miesięcznik lit.-artyst.

SZTUKA, miesięcznik lit.-artyst., wyd. (nieregularnie) w Warszawie 1911-12 i w Krakowie 1913-14, pod red. H. Juszkiewicza, przy współpracy zmieniających się komitetów red., złożonych gł. z plastyków. Będąc w znacznej mierze kontynuacją —» „Chimery", pismo głosiło postulat integracji rozmaitych...

SZTUKA I NARÓD (SiN), konspiracyjny miesięcznik lit.

SZTUKA I NARÓD (SiN), konspiracyjny miesięcznik lit., wyd. w Warszawie od kwietnia 1942 do lipca 1944 przez grupę młodych polonistów, członków narodowo-radykalnej organizacji polit. Konfederacja Narodu, początkowo w postaci zeszytów powielanych, od jesieni 1943 drukiem (łącznie 16 nrów); stałe motto...

WARMIA I MAZURY, miesięcznik społ.-kult.

WARMIA I MAZURY, miesięcznik społ.-kult., wyd. w Olsztynie od 1955, początkowo pt. „Mazury i Warmia" (do 1958), przez —» Pojezierze (do 1967), następnie RSW „Prasa", obecnie RSW „Prasa-Książka-Ruch". Redaktorzy: H. Święcicki, inicjator pisma (1955-56), J.A. Król (1957), W. Późny (1957-58), H. Panas...

WYMIARY. Miesięcznik społeczno-literacki, czasopismo

WYMIARY. Miesięcznik społeczno-literacki, czasopismo, wyd. w Łodzi od kwietnia 1938 do lipca 1939 pod red. T. Sarneckiego i G. Timofiejewa, poświęcone współcz. kulturze i literaturze, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień łódzkich. Prezentowało wysoki poziom lit. i artyst. (układ graficzny W...

ATENEUM, miesięcznik lit.-artyst.

ATENEUM, miesięcznik lit.-artyst., wyd. w Warszawie 1903-05 oraz w Poznaniu 1908, pod red. C. Jellenty. Założeniemredaktora było podjęcie polemiki z hieratycznym wzorcemsztuki symbolicznej, kultywowanym przez Miriama na łamach„Chimery". W art. programowym Twórczość i sztuka stwierdzał,że poezja tym...

DIALOG, miesięcznik

DIALOG, miesięcznik poświęcony współcz. dramaturgii, w y d .w Warszawie od 1956; red. przez A. Tarna (do 1968), 1969-71przez S. Stampfl'a, od 1972 przez K. Puzynę. Pismo zajmuje siędramatem we wszystkich jego odmianach gatunkowych (dramatteatr., słuchowisko radiowe, widowisko telewizyjne, nowelafilm.) jako...

DROGA. Miesięcznik poświęcony sprawie życia polskiego

DROGA. Miesięcznik poświęcony sprawie życia polskiego,czasopismo społ.-kult., wyd. w Warszawie 1922-37 (w pierwszymroku istnienia jako dwutyg.), red. m. in. przez A. Skwarczyńskiego, S. Vincenza i najdłużej (od 1928) przez W. Horzycę.Organ obozu piłsudczykowskiego, po przewrocie majowym1926 propagował...

FALE, miesięcznik

FALE, miesięcznik artyst.-lit., wyd. nieregularnie w Sopocie 1925-28 (łącznie 9 nrów). Założycielem, wydawcą i kierownikiem artyst. był malarz-marynista M. Mokwa, redaktorami; O. Kwaśniewski (nr 1), Mokwa (nr 2-3), R. Krajewski (nr 4-6) i F. Sędzicki (nr 7-9). Pismo, poświęcone propagowaniu sztuki i...