Mieczysław

Czytaj Dalej

BIERZYŃSKI MIECZYSŁAW, pseud. Mieczysław Czerneda

BIERZYŃSKI MIECZYSŁAW, pseud. Mieczysław Czerneda,ur. 1857 w Kielcach, zm. 9 lub 10 XII 1889 tamże, nowelista.Studiował prawo na UW; od 1884 prowadził kancelarię adwokackąw Kielcach. Był czł. redakcji „Wędrowca' 1878i „Kuriera Warsz." 1881, -» „Nowin" ok. 1882-83 i „GazetyPolskiej". Twórczość B...

LEITGEBER MIECZYSŁAW ANTONI, pseud. Mieczysław z Poznania

LEITGEBER MIECZYSŁAW ANTONI, pseud. Mieczysław z Poznania, ur. 13 VI 1841 w Poznaniu, zm. 6 XI 1893 tamże, brat Jarosława Satumina, księgarz, wydawca i pisarz. Uczestnik powstania 1863, od 1867 czł. TPN Pozn., działacz Tow. Oświaty Ludowej. Pisał (pod pseud.) powieści dla ludu, będące najczęściej...

Rytard Jerzy Mieczysław właśc. Mieczysław Kozłowski

Rytard Jerzy Mieczysław właśc. Mieczysław Kozłowski, ur. 8 XI 1899 w Krakowie, zm. 21 IX 1970 w Warszawie,  poeta prozaik. Życie spędził gł. w Warszawie. Wystąpił 1918 w kawiarni poetów Pod Picadorem, ogłaszał art. na tematy sportowe. W 1923-26 kier. regionalnego teatru podhalańskiego Zakopanem...

MIECZYSŁAWSKI JAN, właśc. J. Mieczysław Frydman

MIECZYSŁAWSKI JAN, właśc. J. Mieczysław Frydman, ur. 1884 w Warszawie, zm. 1927 w Zakopanem, poeta, tłumacz. Od 1905 lub 1906 studiował na Sorbonie i w Ecole Libre des Sciences Politiques w Paryżu, gdzie zbliżył się do środowiska J. Moreasa. Brał udział w I wojnie świat, jako ochotnik Legii...

BRAHMER MIECZYSŁAW

BRAHMER MIECZYSŁAW, ur. 26 I 1899 w Krakowie, historykliteratury, romanista, komparatysta. Studiował filologięrom. i pol. na UJ oraz w Paryżu i we Włoszech, habilitował się1931 na UJ. W1931-37 był wykładowcą języka i literatury pol.na uniw. w Rzymie, a 1939 i od 1949 prof. historii literatury wł.i...

BRAUN MIECZYSŁAW, właśc. M. Braunstein, psued. Grzechota

BRAUN MIECZYSŁAW, właśc. M. Braunstein, psued. Grzechota,ur. 29 V 1902 w Łodzi, zm. w lutym 1942 w Warszawie,poeta. Po studiach prawniczych na UW (1922-26) pracowałw Łodzi jako adwokat. Zmarł w warsz. getcie. Związanyz kręgiem —>  Skamandra, był w swej twórczości przedstawicielemtzw. poezji pracy- bliski...

BRZEZIŃSKI MIECZYSŁAW , pseud. Kazimierz Bystrzycki, Wiktor Olszewski

BRZEZIŃSKI MIECZYSŁAW , pseud. Kazimierz Bystrzycki,Wiktor Olszewski, ur. 6 X 1858 w Warszawie, zm. 25 I 1911tamże, działacz oświat., wydawca, publicysta. W okresie studiówprzyr. na UW (od 1876) brał udział, wraz z > K. Prószyńskim,w pracach tajnego stow. T O N ; aresztowany 1878, byłwięziony 3 lata w...

DEREŻYŃSKI MIECZYSŁAW

DEREŻYŃSKI MIECZYSŁAW, ur. 18 V 1909 w Castrop(Westfalia), zm. 1950 w Toruniu, wielkopolsko-pomorski biografi publicysta. Współpracownik regionalnych czasopism, m.in. 1933-38 „Piasta", dodatku lit. do „Dziennika Kujawskiego"(Inowrocław), publikował życiorysy zapomnianych i małoznanych pisarzy lud...

HARTLEB MIECZYSŁAW

HARTLEB MIECZYSŁAW, ur. 24 XI1895 w Zbarażu, zm. 1 V 1935 w Warszawie, historyk literatury. Brat Kazimierza, historyka. W 1914-22 studiował na UJK (z przerwą wojenną), m. in. pod kier. W. Bruchnalskiego i J. Kallenbacha; habilitowany 1926, wykładał na UW jako docent. Zajmował się estet. problematyką...

JASTRUN MIECZYSŁAW

JASTRUN MIECZYSŁAW, ur. 29 X 1903 w Korolówce pod Tarnopolem, zm. 23 II 1983 w Warszawie, poeta, prozaik, eseista, tłumacz. W 1923-29 studiował filologię pol. i niem. oraz filozofię na UJ; nauczyciel języka pol. w Kolbuszowej, Brześciu nad Bugiem i od 1931 w Łodzi. Młodzieńcze wiersze drukował w...

KLIMOWICZ MIECZYSŁAW

KLIMOWICZ MIECZYSŁAW, ur. 14 XII 1919 w Sokalu, historyk literatury. Po studiach polonist. na UWr. (1947-51) pod kierunkiem T. Mikulskiego pracownik Bibl. Ossolineum, nast. w zespole historii literatury pol. oświecenia IBL PAN. Od 1958 na UWr., habilitowany 1963, od 1971 prof. UWr., 1975-81 dyr. IBL PAN. W...

LEPECKI MIECZYSŁAW BOHDAN

LEPECKI MIECZYSŁAW BOHDAN, ur. 16 XI 1897 w Kluczkowicach pod Puławami, zm. 2611969 w Warszawie, pisarz, publicysta, podróżnik. Podczas I wojny świat, walczył w Legionach Polskich. W 1921-23 przebywał w Brazylii, gdzie m. in. redagował w Kurytybie pismo polonijne „Świt", tu także debiutował...

PAWLIKOWSKI MIECZYSŁAW, pseud. Marek Polnicz, P. Malwikowski

PAWLIKOWSKI MIECZYSŁAW, pseud. Marek Polnicz, P. Malwikowski, ur. 9 IX 1834 we Lwowie, zm. 23 XII 1903 w Krakowie, syn (Józefa) Gwalberta, ojciec Jana Gwalberta i Tadeusza, publicysta, poeta i prozaik, działacz polityczny. Studiował prawo we Lwowie, gdzie należał do kręgu —» „Dziennika Literackiego". W...

PISZCZKOWSKI MIECZYSŁAW

PISZCZKOWSKI MIECZYSŁAW, ur. 8 VIII 1901 w Mielnicy nad Dniestrem, zm. 23 V 1981 w Krakowie, historyk literatury. Studiował 1919-24 na UJK, uczeń W. Bruchnalskiego i J. Kleinera. Publicysta „Myśli Nar." (1925-32). Habilitowany 1933; od 1946 w Krakowie, wykładał na UJ i WSP, od 1959 prof. UJ. Zajmował...

ROMANOWSKI (JAN JULIAN) MIECZYSŁAW

ROMANOWSKI (JAN JULIAN) MIECZYSŁAW, ur. 12 IV 1833 w Żukowie (Pokucie), zm. 24 IV 1863 pod Józefowem (Roztocze), poeta. Pochodził ze zubożałej rodziny szlach.; po ukończeniu gimn. w Stanisławowie studiował 1853-57 prawo na Uniw. Lwowskim. Należał do grupy postępowej młodzieży lit skupionej wokół...

SROKOWSKI MIECZYSŁAW

SROKOWSKI MIECZYSŁAW, ur. 14 VIII 1873 we wsi Bybło (wsch. Galicja), zm. 11IX 1910 w Warszawie, powieściopisarz i poeta. Studiował na uniw. we Lwowie. Twórczość rozpoczął tomem wierszy Chore sny (1899), utrzymanym w poetyce symbolist. i przekazującym konwencjonalne, młodopol. objawy uczuciowości...

PIOTROWSKI MIECZYSŁAW

PIOTROWSKI MIECZYSŁAW, ur. 6 V 1910 we Lwowie, zm. 8 XII 1977 w Warszawie, prozaik, artysta plastyk. Studiował w Warszawie: 1928-31 w Wyższej Szkole Dziennikarskiej, w 1935 ukończył ASP. Podczas okupacji niem. był nauczycielem w Siedlcach. Po wojnie mieszkał krótko w Łodzi, nast. w Warszawie. Twórca...

SMOLARSKI MIECZYSŁAW

SMOLARSKI MIECZYSŁAW, ur. 6 IV 1888 w Krakowie, zm. 21 1 1967 w Warszawie, powieściopisarz, poeta. W 1906-10 studiował na UJ prawo, nast. literaturę, historię sztuki i filozofię. W 1916-18 pracował jako nauczyciel w Zakopanem, nast. w Warszawie do 1934 w Biurze Sejmu. W 1924 założył Zrzeszenie...

GĘBAROWICZ MIECZYSŁAW

ur. 17 XII 1893 w Jarosławiu,zm. 2 IX 1984 we Lwowie, przedstawiciel młodszejlwowskiej szkoły historyków sztuki, historyk kultury.

Studia rozpoczął 1912 na wydz. filozoficznym Uniw. JanaKazimierza we Lwowie; był uczniem m.in. J. Bołoza-Antoniewiczai S. Zakrzewskiego; 1921 doktoryzował się na...

HABICHT MIECZYSŁAW

ur. 5 V 1918 w Krakowie, zm.11 VII 1982 w Lanaken (Belgia), działacz kościelny.

Po studiach z zakresu prawa i nauk polit, oraz po pracydyplomatycznej na Dalekim Wsch., prowadził 1947 działalnośćw pol. Akcji Kat. w Londynie; nast. podjął pracę wMiędzynar. Ruchu Studentów Kat. Pax Romana we FryburguSzwajc...