Mięczaki

Mięczaki

Czytaj Dalej

MIĘCZAKI (Mollusca)

Typ zwierząt bezkręgowych, obejmujący około 130 tys, gatunków, ustępujący pod względem liczebności tylko -> stawonogom. Obejmuje zwierzęta o odrębnej od innych budowie, tylko w niewielu szczegółach nawiązujące do -> pierścienic. Mięczaki dzieli się na osiem gromad: bezpłytkowce (Aptacophora)...

Mięczaki

Mięczaki są jedną z najliczniejszych grup zwierząt, która obejmuje około 130000 gatunków występujących na całym świecie. Wszystkie one są bezkręgowcami - nie posiadają kości - i zamieszkują zarówno środowiska wodne, jak i lądowe. Do typu mięczaków zalicza się osiem gro­mad zwierząt. Są to...

Znaczenie gospodarcze mięczaków

Mieniąca się barwami tęczy warstwa perłowa wyściela wnętrze muszli. W zdobnictwie jest ona nazywana macicą perłową i służy do układania róż­nych wzorów na drewnianych powierzchniach, meblach, biżuterii lub kompletach stołowych. Na Filipinach i w Indonezji zbiera się muszle małży perłopławów...

Kiedy pojawiły się na Ziemi mięczaki?

Mięczaki to organizmy, które również są boga­to reprezentowane wśród zwierząt kopalnych. Należące do mięczaków głowonogi są zdecydo­wanie najwyżej zorganizowane. Pojawiły się pod koniec kambru, a swój okres przyspieszonego rozwoju oraz wyodrębnienia się wielu nowych gatunków, przeżyły na...

Ochrona mięczaków

Kilka gatunków morskich mięczaków jest zagro­żonych wyginięciem, a liczebność wielu form z tego typu bezkręgowców maleje w wyniku nisz­czenia środowisk morskich i zanieczyszczenia wód. Zanieczyszczenie wód jest główną przyczyną upad­ku licznych hodowli mięczaków na całym świe­cie, a...

Przegląd mieczaków

Ślimaki stanowią najliczniejszą grupę mięczaków. Zamieszkują środowiska wodne i lądowe. Ślimaki wodne oddychają płucami, a wodne skrzelami. Do wodnych ślimaków, płucodysznych zaliczamy zatoczki i błotniarki. Największe rozmiary i różnorodne kształty osiągają ślimaki morskie. Ślimaki odgrywają...

Cechy mięczaków

1. wtórnojamowość, trójwarstwowość, dwuboczna symetria ciała ( wyjątek- ślimaki )

2. nie segmentowane ciało składające się z trzech odcinków

-głowa (małże- zredukowana)

-tułów- rozrasta się po stronie grzbietowej ( worek trzewiowy- z większością narządów wewnętrznych )

-nogi- u...

Czym są Mięczaki

Ciało skorupiaków dzieli się na głowotułów i odwłok. Pokryte jest oskórkiem chitynowym przesyconym solami wapnia, tworzy się gruby pancerz. Na głowie znajdują się oczy złożone, 2 pary czułków oraz 6 par odnóży gębowych. Są to żwaczki, 2 pary szczęk i trzy pary szczękonóżek.

Na tułowiu znajduje...