MIECZ

W ostatniej bitwie Artur, śmiertelnie ranny, rozkazuje Sir Bediveremu zwrócić Ekskalibur jezioru: Sir Bedivere wrzuca miecz do wody, z której wynurza się ramię w białym złotogłowiu, chwyta miecz za rękojeść i znika w jeziorze; z łac.

Miecz

W walce o sprawę Bożą miecz jest „świętym mieczem”. W Ewangelii Zbawiciel mówi o głęboko przenikającym działaniu swego miecza: „Nie sądźcie, że przyszedłem pokój przynieść na ziemię, ale miecz.

Miecz

Jako narzędzie tnące miecz jest symbolem decyzji, podziału na dobro i zło, a tym samym też symbolem sprawiedliwości; na wielu przedstawieniach Sądu Ostatecznego z /"ust Chrystusa wyłania się, często dwusieczny, miecz.

Recenzja Ogniem i Mieczem

„Ogniem I Mieczem” to nowoczesny film opowiadający o historii polskiego kraju, miłości, nienawiści, zdradzie. Jest najlepszy, a w walce z Bohunem lepiej władał mieczykiem niż ówczesny Michał (jeśli chodzi o kolejność filmową) z Kmicicem.

PODWÓJNY MIECZ WŁADZY (1140 - 1294)

Według niego, papież, następca Piotra, także dysponuje obu mieczami, jeden (miecz władzy duchownej)zachowuje dla Kościoła, drugi (miecz władzy świeckiej) przekazuje cesarzom i królom, którzybędąc na szczycie drabin feudalnych, mają posługiwać się nim przede wszystkim do obrony sprawiedliwości,ładu społecznego i pokoju w państwie.

"Ogniem i mieczem" - streszczenie

W utworze znaleźć można zaledwie wzmianki o ich sytuacji, niewoli i marzeniach o wolności); Wolnościowe dążenia Kozaków, ich walkę wyzwoleńczą, narodowo-społeczną pod sztandarami Chmielnickiego Sienkiewicz ukaz uje jako bunt przeciw prawowitej władzy i dążenie do rzezi i rozboju; Walkę ukraińsko-polską traktuje jako wojnę bratobójczą między dziećmi jednej ojczyzny, wojnę domową; Autor jako potomek dawnej szlachty staje po stronie polskich ...

Henryk Sienkiewicz „Ogniem i mieczem”

W utworze znaleźć można zaledwie wzmianki o ich sytuacji, niewoli i marzeniach o wolności); Wolnościowe dążenia Kozaków, ich walkę wyzwoleńczą, narodowo-społeczną pod sztandarami Chmielnickiego Sienkiewicz ukazuje jako bunt przeciw prawowitej władzy i dążenie do rzezi i rozboju; Walkę ukraińsko-polską traktuje jako wojne bratobójczą między dziećmi jednej ojczyzny, wojne domową; Autor jako potomek dawnej szlachty staje po stronie ...

MIECZ I ŁOKIEĆ, powieść hist. W. Gomulickiego

MIECZ I ŁOKIEĆ, powieść hist. między wyidealizowanym mieszczaństwem („łokieć") a krytycznie potraktowanymi przedstawicielami szlachty („miecz").

MIECZ

MIECZ — w budownictwie element drewnianyusztywniający ścianę stolcową lub szkieletową;miecze mogą także usztywniać połączenia słupówi oparte na nich elementy poziome, a więc połączeniabelek, podciągów, jętek i płalwi.

Miecze dziwerowane

Miecze wykonane przy zastosowaniu skomplikowanej techniki, nazywanej potocznie damasceńską. Miecze dziwerowane wyrabiane były przez Rzymian przede wszystkim w II i w I poł.

O URZĘDZIE MIECZA UŻYWAJĄCYM, dzieło polemiczne Sz. Budnego

O URZĘDZIE MIECZA UŻYWAJĄCYM, dzieło polemiczne Sz.

Miecz

1) broń sieczna o prostej, obosiecznej głowni,prostej rękojeści i jelcu przeważnie krzyżowym;krótki m. używany już w epoce brązu rozpowszechniłsię w starożytności stanowiąc wyposażenie regularnychoddziałów wojsk.; we wczesnym średniowieczuużywano m. o krótkim jelcu krzyżowym i...

Zastrzał, miecz

Ukośnie ustawiony drewn. elementkonstrukcyjny usztywniający pionowe elementy; parasymetrycznych z. biegnąca od elementu pionowegow górę nosi nazwę ramion, w dół - nóg; dwa jednakowez. krzyżujące się symetrycznie tworzą krzyżśw. Andrzeja (zw. też krzyżownicą).