Michał

Czytaj Dalej

FALKENER MICHAŁ, Michał z Wrocławia

ur. 1 4 6 0 weWrocławiu, zm. 9 XI 1 5 3 4 w Krakowie, filozof i teolog.

Po studiach od 1 4 7 9 w Akademii Krak. uzyskał 1 4 8 1 tytuł bakalarza, a 1488 magistra artium, podejmując nast. (jakoextraneus) wykłady na tym wydz.; 1493-94 zajmował kolegiaturęastronomii Marcina Króla z Przemyśla, a 1494...

Michał Anioł

Michał Anioł jest jednym z największych artystów, jacy kiedykolwiek żyli - jego twórczość obejmowała malarstwo, architek­turę, rzeźbę, a takie poezję.Michał Anioł (właśc. Michelangelo Buonarroti, 1475-1564) urodził się w Cap­rese, we włoskiej prowincji Toskanii. Jednak kiedy miał zaledwie kilka...

Michał Anioł

Michał Anioł urodził się w rodzinie Buonarroti Simoni należącej do starych florenckich rodów mieszczańskich. Gdy miał zaledwie kilka tygodni, jego rodzina przeniosła się do Florencji. Jego ojciec Lodovico, pełnił w tym czasie obowiązki burmistrza Chiusi i Caprese. Matka, Francesca di Neri di Miniato del Sera, zmarła 6 grudnia 1481 roku, kiedy artysta miał 6 lat. Z tego względu młody Michał Anioł był wychowywany przez spokrewnioną rodzinę kamieniarzy, co ukierunkowało ...

Michał Korybut Wiśniowiecki - Władca prywatnie

 

Michał Korybut Wiśniowiecki był synem potężnego magnata, wojewody ruskiego, Jeremiego Wiśniowieckiego, popularnego wodza, znanego z walk na Ukrainie oraz Gryzeldy z Zamoyskich, wnuczki wielkiego kanclerza Jana. Do czasów powstania kozackiego na Ukrainie Wiśniowieccy byli właścicielami olbrzymich...

Michał Bułhakow – życie i twórczość

Autor słynnej powieści Mistrz i Małgorzata jest twórcą ciągle na nowo odkrywanym i budzącym wielkie zainteresowanie badaczy literatury i czytelników gustujących w lekturze wymagającej od nich pewnego wysiłku intelektualnego. Długie lata Michał Bułhakow był dramaturgiem odrzucanym przez teatr, nie...

Michał Korybut Wiśniowiecki - Działalność publiczna

 

Po abdykacji Jana Kazimierza rozpoczęła się zacięta walka o władzę. Prym wiodły stronnictwa frankofilskie i prohabsburskie. Ożywiły się działania obcych dworów, realizujących swoje interesy na terenie Rzeczypospolitej.

O koronę ubiegało się wielu kandydatów, jednak dzięki rozbiciu opinii...

WOŁOWSKI MICHAŁ, pseud. Jan Snarski, Ilk, Leboeuf, Michał Kalina

WOŁOWSKI MICHAŁ, pseud. Jan Snarski, Ilk, Leboeuf, Michał Kalina, ur. 19 XII 1851 w Mławie lub Łomży, zm. 18 V 1900 w Warszawie, dramatopisarz, prozaik, publicysta, aktor. Studiował w Szkole Gł., ros. UW, UJ i uniw. w Monachium. Współpracownik czasopism warsz. od 1870, m.in. red. „Kuriera Codz.", wyd...

GIEDROYĆ MICHAŁ

ur. ok. 1425, zm. 4 V 1485 w Krakowie,zw. błogosławionym.

Pochodził z Giedrojć k. Wilna,prawdopodobnie z książęcej rodziny litew.; upośledzony fiz.(karłowatego wzrostu, bez władzy w nodze), wstąpił w pobliskiej—» Bystrzycy do zak. kanoników regularnych od pokuty,zw. markami; nowicjat odbył w Krakowie...

PAWLIKOWSKI MICHAŁ

PAWLIKOWSKI MICHAŁ, ur. 2 III 1887 w Wiedniu, zm. 15 XI 1970 w Londynie, syn Jana Gwalberta, brat Jana Gwalberta Henryka, poeta, eseista, tłumacz, wydawca. Studiował m. in. historię sztuki i literaturę porówn. na Uniw. Lwowskim. Kierował wówczas firmą nakładową Towarzystwo Wydawnicze we Lwowie...

MICHAŁ

Imię męskie", hebr. mikha'el 'któż jak Bóg', zdrobn. Miś, również o niedźwiedziu, nm. Michael, zdrobn. Michel, również żart. 'Niemiec', port., hiszp. Miguel, węg. Mihaly, rum. Michai, ros. Michaił, zdrobn. Misza; imię kilku cesarzy bizantyjskich.

Archanioł Michał wg Biblii jeden z najwyższych...

Michał Korybut Wiśniowiecki i rządy oligarchii magnackiej

 

Po abdykacji Jana Kazimierza, doszło do kolejnej burzliwej elekcji w wyniku której na tronie zasiadł, w 1669 roku syn Jaremy Wiśniowieckiego, Michał Korybut Wiśniowiecki.

Z chwilą objęcia rządów przez niedołężnego władcę, trwał zamęt na Ukrainie. Doroszenko, hetman kozaczyzny prawobrzeżnej...

Michał Korybut Wiśniowiecki królem (1669)

 

„Po najazdach, co wypełniały cały niemal wiek XVII, żadna siła nie mogła narzucić szlachcie na pana cudzoziemca. Wszyscy pragnęli pokoju”. Mógł go zapewnić — według powszechnej opinii — jedynie ten, kto pragnął go równie silnie, jak wszyscy, czyli mieszkaniec Rzeczypospolitej, „Piast”.

Sejm...

BOBRZYNSKI MICHAŁ

ur. 30 IX 1849 w Krakowie, zm.3 VII 1935 w Poznaniu, Historyk, polityk.

Od 1867 studiował prawo na UJ i 1872 uzyskał doktorat;pod wpływem A.Z. Helcia zainteresował się historią prawa pol.;od 1875 w Niemczech (m.in. u R. Sohma) studiował historięprawa niem. ;

1873-85 kierował katedrą historii prawa pol...

HODŽA MICHAL MILOSLAV

ur. 22 IX 1811 w Raksy,zm. 26 III 1870 w Czeskim Cieszynie, słowac działacz nar.,pisarz, językoznawca, ewang. duchowny.

Po studiach teol. w Preszburgu (Bratysława) został 1837kaznodzieją zboru w Liptowskim Mikułaszu; założył i prowadził1844-47 tow. literackie Tatrin; krzewił ideały abstynenckie.

W...

HORNIK MICHAŁ

ur. 1 IX 1833 w Worklecy (Räckelwitzk. Kamjenc, Łużyce Górne), zm. 22 II 1894 w Budziszynie,redaktor, tłumacz, wydawca, twórca serbołużyckiego lit.czasopiśmiennictwa.

Studiował w serb. seminarium duch. w Pradze; od 1852kontynuował studia teol. na Uniw. Karola i 1856 przyjąłświęcenia kapł.; był...

Błogosławiony Michał Kozal

hebr. imię teoforyczne mika-el - “Któż jak Bóg”.Bł. Michał Kozal, biskup, męczennik (1893 - 1943). Urodził się w 1893 r. w rodzinie chłopskiej, w NowymFolwarku pod Krotoszynem. Wyświęcony na kapłana (1918), pracował jako wikariusz, katecheta wBydgoszczy, ojciec duchowny, a następnie rektor seminarium...

Święty Michał archanioł

Św. Michał archanioł. W chrześcijańskiej tradycji pierwszy i najważniejszy spośród aniołów (Dn 10,13;12,1; Ap 12,7 nn). Obdarzony przez Boga szczególnym zaufaniem i kluczami do nieba. Stoczył walkę zLucyferem i zbuntowanymi aniołami, którzy stali się szatanami. W Apokalipsie prowadzi anielskie...

Michał Anioł - Kaplica Sykstyńska

To monumentalne dzieło jest czymś wyjąt­kowym w historii sztuki. Michał Anioł za­równo je zaplanował, jak i wykonał w ciągu czterech lat, bez żadnej pomocy. Na central­nym sklepieniu kaplicy artysta namalował dziewięć ogromnych fresków przedstawia­jących historię stworzenia, upadek człowieka i potop...

BALIŃSKI MICHAŁ

BALIŃSKI MICHAŁ, ur. 14 VIII 1794 w Terespolu (Połocćzyzna),zm. 3 1 1864 w Wilnie, historyk, publicysta. Ukończywszy1815 Wydz. Matematyczno-Przyrodniczy Uniw. Wil., prowadziłrozległe studia z dziedziny humanistyki (m.in. u J. Lelewela).Debiutował 1816 w „Dzienniku Wil.", do którego pisywałdo 1822 i 1829...

BAŁUCKI MICHAŁ, pseud. Elpidon, Załęga

BAŁUCKI MICHAŁ, pseud. Elpidon, Załęga i in., ur. 29 IX1837 w Krakowie, zm. 17 X 1901 tamże, komediopisarz, prozaik,poeta, publicysta. Studiował na wydz. filoz. UJ. Debiutował1859 jako poeta w „Dzienniku Literackim". W 1861-62 byłwspółred. —» „Niewiasty". W 1857-64 związany był z grupąmłodych pisarzy i...