Okolice mojego miasta - Sieradz

350,6 ha; Lokalizacja: południowa część zbiornika Jeziorsko aż do linii łączącej miejscowość Jeziorsko z miejscowością Brodnia, teren gminy Pęczniew, Miasto i Gmina Warta; Zadaniem rezerwatu jest ochrona płytkiej, cofkowej części zbiornika zaporowego "Jeziorsko" wraz z jej licznymi skrzydlatymi mieszkańcami.

Muzyka w miastach

Miasta budowano wformie koła czy owalu zamknietego murami. Ponad miastem panowały wiee kosciołów, olbrzymich w porównaniu do miast,których obszar był kilkadziesiat razy mniejszy od dzisiejszych miast srednich.

Nowy Jork - OPIS MIASTA

Prawie w centrum miasta leży Wall Street. Schodząc w głąb miasta natkniemy się na ulicę pełną galerii sztuki. Uważam NY za bardzo interesujące miasto warte zwiedzania.

Gdańsk - DWÓR ARTUSA W GDAŃSKU DAWNYCH I NOWYCH CZASÓW PORTOWEGO MIASTA

Sąd też posąg Kazimierza Jagiellończyka na naczelnym miejscu artusowej sali, a także malowane w różnych czasach obrazy oblężenia miasta Malborka oraz walki o zdobycie tego miasta, walki, w której obok wojsk polskich uczestniczyły i gdańskie roty miejskie.

Rozbicie dzielnicowe - Rozwój miast i życia miejskiego

W sieci miast w Polsce znikoma była liczba miast dużych. W planie było zlikwidowanie wójtów dziedzicznych i separacja miast w stosunku do otoczenia.

Czym jest miasto?

Powstawanie i rozwój miast są możliwe tylko wtedy, gdy rolnictwo staje się na tyle wydajne, że potrzeba w nim coraz mniej rąk do pracy.

Jak rozwijały się miasta w krajach rozwiniętych?

Drugi, związany z masową produkcją samo­chodów doprowadził do zmiany charakteru wielu miast, co oprócz pozytywnych skutków zaowoco­wało również szeregiem problemów.

CESARSTWO RZYMSKIE U SCHYŁKU IV WIEKU - UPADEK MIAST

W ustroju Cesarstwa, wzorowanym na dawnym ustroju Rzymu, rola miast była olbrzymia. Miasta musiały walczyć z coraz większymi trudnościami i przechodziły poważny kryzys wewnętrzny.

Starożytna Grecja - Przejście od ustroju rodowego do miasta-państwa

Ten stan rzeczy zaczął jednak zmieniać się w miarę rozwoju rolnictwa, pojawienia się zaczątków rzemiosła, handlu i korsarstwa oraz w miarę powstawania miast, w których zaczęły osiedlać się pierwotnie po wsiach mieszkające plemiona.

Starożytna Grecja - Rozwój miast - Przejście z gospodarki naturalnej na pieniężną

Rozwój miast Rozwój wytwórczości i handlu spowodował również wzrost miast.

KONCEPCJA MIASTA IDEALNEGO W RÓŻNYCH EPOKACH (STAROŻYTNOŚĆ I ŚREDNIOWIECZE)

Miasto idealne Platona - jego wizja miasta to miasto otoczone murami, na środku miasta - forum, rynek gdzie odbywały się głosowania. Przykładem takiego miasta jest Stary Kraków.

BIAŁYSTOK - historia miasta

Miasto wcielono do Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Rad 29 listopada 1939r. Wywieszono odezwy z informacją o ponownym włączeniu miasta do ZSRR.

Początki miasta Rzym

- po Romulusie Rzymem rządziło jeszcze sześciu królów - zorganizowali życie wewnętrzne miast: kult bogów, ustrój, armię - ostatni król swymi tyrańskimi postępkami wywołał bunt w wyniku którego rzymianie znieśli monarchię i wprowadzili ustrój republikański; odtąd na czele państwa stało 2 urzędników wybieranych na 1 rok 4.

Wystawa - 2012 - Wielkopolski Związek Artystów Rzeźbiarzy - Historia, mity i legendy miasta Poznania i regionu Wielkopolski - Urząd Wojewódzki Poznań - Hol Główny

Plener odlewniczy, wystawa oraz prezentacja multimedialna zostały zorganizowane dzięki środkom budżetowym z dotacji: Miasta Poznania Wystawa Wielkopolskiego Związku Artystów Rzeźbiarzy „Historia, mity i legendy miasta Poznania i regionu Wielkopolski.

Miasto na prawach powiatu

Przyjęto, że dla obszaru miasta na prawach powiatu funkcję starostwa powiatowego pełnić będzie rząd miasta. Uprawnienie do powoływania i odwoływania kierowników tych jednostek przyznano wspólnie, na zasadzie porozumienia, starości i prezydentowi miasta na prawach powiatu.

Bielskie Gorodishche (miasto Gelon)

Informacje zawarte w „Dziejach” nie pozwalają wątpić w kosmopolityczny i wielonarodowościowy (typowy dla wielkich, miejskich ośrodków handlowych) charakter społeczności miasta Gelon.

HIROSZIMA - miasto i port

Miasto w Japonii (ok. ludzi (stali mieszkańcy oraz uchodźcy z innych miast).

Wieś i miasto jako terytorialne struktury społeczne

wieś składa się z kilku dużych rodzin model rodziny producenckiej – rodzina jest w stanie zaspokoić większość swoich potrzeb daleko posunięta osobowość kulturowa – zwyczaje obyczaje, przywiązanie do tradycji, specyficzne znaczenie przyrody ma wpływ na życie mieszkańców zbiorowość jest ważniejsza od indywidualizmu Miasto następuje dynamiczny rozwój na początku XIX wieku było 50 miast liczących ...

Węgry - MIASTA

Drugim, co do wielkości miastem Węgier jest Debreczyn (217 364 mieszkańców) położony na wschodzie kraju, w pobliżu granicy z Rumunią. Jest to zarówno duży ośrodek kulturalny, jak i miasto przemysłowe. Inne duże miasta to Szeged (177 000) i Pecz (169 000).

Rozbicie dzielnicowe - Rozwój miast

Tak zwane lokacje miast polskich na prawie niemieckim przebiegały etapami, a przywilej prawa miejskiego często zamykał dłuższy proces osadniczy. więcej niz 100 miast na prawie niemieckim, ale żadne z nich nie powstało na "surowym korzeniu".