Pierwsze miasta

Każde z miast miato swego własnego boga i żbudowane bylo wokót dominującej nad nim budowli sakralnej. Miasta w dolinie Indusu zbudowane byfiy na pla- nie w kształcie siatki, z prostymi ulicami krzyżu- jącymi się pod kątem prostym.

Pierwsze miasta - Sumer, Indus

Miasto nie tylko jest większe od wsi, lecz mieszka w nim o wiele więcej ludzi nie zajmujących się rolnictwem - rzemieślników, kupców, kapłanów, żołnierzy i urzędników.

Muzeum Historii Miasta w Zduńskiej Woli

Muzeum Historii Miasta w Zduńskiej Woli Zduńska Wola jest miastem młodym. Obecnym dyrektorem Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola jest pan Jerzy Chrzanowski.

PRZEDMIOT SOCJOLOGII MIASTA. PROCESY SPOŁECZNE ZWIĄZANE Z ODDZIAŁYWANIEM SPOŁECZEŃSTWA NA PRZESTRZEŃ

Kłopoty z definicją przedmiotu wypływają z: - w ogóle z definicji miasta - przyjmowania przez badaczy różnych stanowisk teoretycznych w socjologii ogólnej - różnych systemów ich wartości oraz społeczno - praktycznych problemów miast, bo przecież miasta jak i te systemy wartości zmieniają się na przestrzeni dziejów.

KRYZYS MIAST I POLITYKA ODNOWY (ŚWIAT, EUROPA, POLSKA). POLITYKA MIEJSKA

Konsekwencje odnowy miast - powstanie PROGRAMU WOJNA Z BIEDĄ – 1964 Założenia - zidentyfikowanie w poszczególnych miastach obszarów szczególnego zaniedbania i niedorozwoju ekonomicznego oraz wykrycie barier uniemożliwiających ludziom o niskich dochodach korzystania z profitów gospodarczych.

TYPOLOGICZNA SZKOŁA KONTINUUM MIEJSKO - WIEJSKIEGO. MIASTO JAKO STYL ŻYCIA (WIRTH, SOROKON, RADFIELD, ZIMMERMAN, RIESMAN)

III- CI SPOSÓB SOCJOLOGICZNEGO PODEJŚCIA DO MIASTA Zapoczątkowali na przełomie lat 60-70 Ledrut, Letebure, a zwłaszcza Castells w sławnej "Kwestii miejskiej" MIASTO WG CASTELLSA – to Miejsce szczególnego natężenia i przejawiania się problemów makrospołecznych, w tym zwłaszcza konfliktów klasowo - warstwowych występujących w skali globalnej - skali systemu społeczno - politycznego.

Ludność na kuli ziemskiej, urbanizacja, miasta

000 (mieszka w nich ponad połowa ludności miast) -miasta liczące ponad 1 mln mieszkańców: . 1990 - 220 (mieszka w nich 1/3 ludności miast) b)zespoły miejskie liczące pow.

Miasta i mieszczaństwo w Europie w średniowieczu

– templariusze – kontrola regaliów we Francji i Anglii) -  rozwój kredytu kupieckiego we Włoszech *  spółki handlowe – udział w zyskach za użyczenie kapitału – spółki Bardich, Peruzzich, Datinich -  teologowie poszukiwali ideologicznego usprawiedliwienia pożyczek – Tomasz z Akwinu Ustrój społeczny i polityczny miast -  początkowo teren miasta nie różnił się pod ...

Ja (nie) chce by moje miasto było w UE

Dla wierzących mieszkańców naszego miasta powinien to być poważny argument. Szczecin jest miastem, które nie przyciąga turystów. Uważam, że w Szczecinie powinny powstać obiekty, które wyróżniłyby nasze miasto spośród innych.

Cykle życiowe miast

Idea cyklu życiowego znalazła zastosowanie także w badaniu dynamiki miast. Forrestera zwraca się uwagę na niebezpieczeństwo załamania się rozwoju wielkich miast, jeśli rozwój ten nie jest planowany i kontrolowany.

Raport z oblężonego Miasta

Eliminowano z życia pub­licznego działaczy „Solidarności” (internowanych w nocy z 12 na 13 grudnia), zawieszono działalność organizacji i związków twórczych, sparaliżowano komunikację, na wyjazd do innego miasta trzeba było mieć specjalne zezwolenie, przerwano połączenia a gdy je przywró­cono podsłuchiwano rozmowy telefoniczne, na ulicach dużych miast odbywały się demonstracje siły – jeździły wozy ...

RUBINOWE TYCHY (2011) - MOZAIKA z kamieni szlachetnych i dekoracyjnych oraz złota próby 0,585 - Urząd Miasta Tychy - autor Henryk Jan Dominiak artysta rzeźbiarz, Dyrektor Muzeum Sztuki - (dzieła wybrane)

Wspólnie z reprezentującym Sudeckie Bractwo Walońskie - Wielkim Mistrzem Bractwa - Juliuszem Naumowiczem - właścicielem Muzeum Minerałów i Muzeum Ziemi Juna w Szklarskiej Porębie - wybieraliśmy minerały tak by kontury mozaiki wypełnić kamieniami o kolorach ogólnie stosowanych na planach miast. Dla zwiedzających mozaikę w Urzędzie Miasta Tychy - opis jest niewidoczny.

Przedstaw rozwój miast, rzemiosła i handlu w Europie okresie Średniowiecza

I Miasta Miastem była osada, która skupiała ludność nierolniczą, zajmującą się rzemiosłem i handlem oraz pełniła rolę ośrodka rynku lokalnego. Później wolność miast uzyskiwano przez krwawe powstania bądź drogą pokojową.

POLSKA "ZŁOTEGO WIEKU" - Miasta w Polsce

przy elekcjach, odwoływali się do miast, próbując rozbudzić ich aktywność. Miasta jednak nie potrafiły wówczas wykorzystać tej możliwości.

MIAST NIEMIECKICH WOJNA 1386-1389.

Szwabski Związek Miast wsparł zbrojnie Związek Szwajcarski, który zwyciężył w 1386 pod Sempach wojska Leopolda zapoczątkowując tą bitwą wojnę między miastami a książętami (1386-1389).

Walory i zagospodarowanie turystyczne miasta Władysławowo

Na przełomie kilkuset lat z niewielkiej wsi rybackiej przeobraziło się w jedno z najatrakcyjniejszych miast w Polsce.

Co wiemy o miastach Ameryki Łacińskiej?

Wśród tych dwudziestu miast są też molochy należące do naj­większych miast świata: piętnastomilionowy Mek­syk, Sao Paulo, Rio de Janeiro (Brazylia) i Buenos Aires (Argentyna). Dlatego w godzinach szczytu centra miast są całkowicie zakorkowane, a w powietrzu unosi się smog.

RZYMSKA WOJNA Z MIASTEM WEJE PIER­WSZA 438-426 p.n.e.

Licząc się z atakiem Rzymu, mieszkańcy Wejów otoczyli miasto silnymi fortyfikacjami (miasto położone było na wzgórzu).

W jakich formach ożywienie gospodarcze Polski okresu Oświecenia wyraziło się w życiu miast?

- mieszczanie uzyskali prawo sprawowania wysokich urzędów państwowych, prawo uzyskiwania stopni oficerskich - szlachta mogła zajmować się handlem miejskim - w skład sejmu mogło wchodzić tylko 24 reprezentantów miast, ale prawo głosu mieli oni tylko w sprawach dotyczących skarbu państwa i w sprawach miast.

Historia regionalna - historia miasta Lubań Śląski

Inni uważają, że Lubań otrzymał prawa miejskie w 1220 roku, uzasadniając to tym, że budowę pierwszego ratusza ukończono w 1228 roku i pierwszą wzmiankę o nim umieszczono w dokumencie z 1237 roku Jeszcze inni twierdzą, że lokacja miasta musiała nastąpić w II połowie XIII wieku, około 1268 roku sieć ulic podporządkowano dwóm głównym krzyżującym się w obrębie miasta traktom.