Mianowanie

Czytaj Dalej

Stosunek pracy na podstawie mianowania (nawiązanie i rozwiązanie)

Przy mianowaniu odmienny jest sposób nawiązania stosunku pracy (akt mianowania, ślubowanie), większa jest stabilizacja zatrudnienia pracownika (dopuszczalność rozwiązania lub zmiany stosunku pracy tylko w sytuacjach określonych przepisami).

Czym charakteryzuje się wybór /powołanie/ mianowanie

Osoba mianowana może być oddelegowana na okres 2 lat max 2 razy w życiu do pracy w innej miejscowości Pracownik mianowany podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej (mozaika różnych kar)

Rekrutacja pracowników służby cywilnej - Warunki mianowania na urzędnika w polskim korpusie s.c.

- Osoba musi być pracownikiem korpusu s.c.

- Odbycie służby przygotowawczej lub ukończenie studiów w KSAP.

- Posiadanie co najmniej dwuletniego stażu pracy w służbie cywilnej.

- Posiadanie tytułu magistra lub równorzędnego.

- Znajomość co najmniej jednego języka obcego.

- Uregulowany stosunek do...