Mężczyźni

Czytaj Dalej

Kobieta i mężczyzna w Rzeczy Pospolitej Polskiej mają równe prawa w życiu rodzinnym, politycznym, społecznym

„…Wtedy to Pan sprawił, że mężczyzna pogrążył się w śnie głębokim, i gdy spał, wyjął jedno z jego żeber, a miejsce to zapełnił ciałem. Po czym Pan Bóg z żebra, które wyjął z mężczyzny, zbudował niewiastę. A gdy ją przyprowadził do mężczyzny, mężczyzna powiedział: „Ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mojego ciała!. Ta będzie się zwała niewiastą, bo ta z mężczyzny została wzięta.”…” Księga Rodzaju; 2,20-3,19 To ...

Wizerunek mężczyzny w reklamie (alkoholi, papierosów, kosmetyków).

Funkcjonowanie dzisiejszego życia gospodarczego w dwudziestym pierwszym wieku jest nie do pomyślenia bez reklamy. Istnieją na naszym rynku gałęzie, takie jak np.. przemysł kosmetyczny czy nikotynowy, których dalszy rozwój bez niej byłby poważnie zagrożony. Dlatego też w czasach wolnej konkurencji toczy się nieustanna walka producentów o zjednanie sobie konsumentów. Reklama jest pewnym aktem komunikacji, w który angażują się dwie osoby – nadawca i odbiorca. Pomiędzy nimi ...

Kobieta i Mężczyzna-retrospektywa

Zaznaczam że są tu błędy literowe , ale chyba każdy może sam sobie poprawić;) Wkl 1 Neolit –epoka rozwijania technik uprawy ziemi, dominacji, matriarchalnego ładu społ. I najwcześniejszych kultur miejskich na różnych kontynentach Dwie fazy neolitu: właściwy:homogenność życia i kultury,matriarchat, przewaga bóstw żeńskich,egalitaryzm, społeczny pokojowy charakter życia; młodszy: heterogeniczność zycia i kultur, patriarchat, elitaryzm społeczny, wojenne nastawienie ...

Komunikacja między kobietami a mężczyznami - komunikacją międzykulturową?

Populacja ludzi jest podzielona na dwie płci: męską i żeńską. Podział ten jest najbardziej ogólny a tym samym dzieli ludzkość na największe dwie grupy osobników, jest wspólny dla wszelkich ras i narodów. Poza oczywistymi różnicami biologicznymi populacje kobiet i mężczyzn dzielą istotne różnice natury społecznej i psychologicznej. Obrazem tych pierwszych są odmiennie wyznaczone role, które jednostka ma pełnić w społeczeństwie, przejawiające się choćby w ...

Różnice między kobietą a mężczyzną.

Różnimy się płcią , figurą , strojem , brzmieniem głosu , sposobem poruszania się i chodzenia. Mężczyźni i kobiety różnią się także tym , że mówią i słuchają inaczej. Mężczyznom bardziej zależy na przekazywaniu informacji – dla kobiet ważniejszy jest stosunek do rozmówcy. Dla kobiety komunikowanie się oznacza nie tylko wymianę informacji , ale również określa bliskość i więź , z kolei mężczyzna przekazuje nagie fakty . Charakter komunikacji kobiet ...

Recenzja książki Johna Graya "Mężczyźni są z Marsa, Kobiety z Wenus"

Tytuł "Mężczyźni są z Marsa, Kobiety z Wenus" lapidarnie oddaje treść całej książki. To wspaniały przewodnik po zawiłościach relacji między mężczyznami i kobietami w związkach uczuciowych. Autor, opierając się na swojej wieloletniej praktyce terapeutycznej, zaczyna od baśniowej a zarazem dość cynicznej i zgoła dziecinnej według mnie przypowieści: "Dawno, dawno temu spotkali się i zakochali w sobie Marsjanie i Wenusjanki. Dzięki temu, że akceptowali i szanowali swe ...

Różnice miedzy kobietami a mężczyznami w kryteriach doboru partnera

Teoria inwestycji rodzicielskich- kobiety inwestują w potomstwo więcej niż mężczyźni, ponieważ przekazują swoje geny mniejszej liczbie potomstwa, maja większe „ koszty wymiany”=> kobiety są bardziej wybredne w doborze partnera niż mężczyźni.

Kobiety i mężczyźni kierują się różnymi...

Czy mózg kobiety i mężczyzny jest zlateralizowany w tym samym stopniu?

Płeć jest ważnym czynnikiem modyfikującym wzorzec funkcjonalnej organizacji mózgu. Badania z zakresu psychologii społecznej wyraźnie wskazują, źe kobiety i mężczyźni różnią się pod względem wielu cech psychicznych, a także zdolności poznawczych (Geschwind, Galaburda 1987). Wiadomo, że...

Odbytnica u mężczyzny

Ogólne stosunki topograficzne dotyczące odbytnicy zostały przedstawione na str. 100. U mężczyzny odbytnica przylega na znacznej przestrzeni do pęcherza moczowego, gruczołu krokowego, pęcherzyków nasiennych, nasienio-wodów i moczowodu. Trójkątne pole przylegania (trójkąt odbytniczo-pęche-rzowy — trigonum...

,,Ideał mężczyzny w średniowieczu i w czasach nowożytnych’’

,,Ideał mężczyzny w średniowieczu i w czasach nowożytnych’’

 

I. Literatura podmiotu:

 

1. „Kwiatki św. Franciszka”, Zielona Sowa, 2007, ISBN: 978-83-7435-5558-2

 

2. „Legenda o św. Aleksym”, Poezja polska od średniowiecza do współczesności, Wybór Anna Rajca, Jerzy Polanicki, Wydawnictwo Sara...

Analiza transakcyjna na podstawie bohaterki filmu "Kiedy mężczyzna kocha kobietę"

ANALIZA TRANSAKCYJNA NA PODSTAWIE BOHATERKI FILMU „KIEDY MĘŻCZYZNA KOCHA KOBIETĘ”: Alice Greek ma 30 lat. Jest mężatką – mąż Michael Green, posiada dwie córeczki 9 – letnią Jess z pierwszego małżeństwa i 4 – letnią Casey. Problemem Alice jest nadużywanie alkoholu. Analiza transakcyjna składa się z pięciu głównych narzędzi, które stosujemy w analizie konkretnego przypadku: I. Analiza równowagi dynamicznej pomiędzy trzema stanami ego:  system rodzic ...

Kiedy następuje zmiana chłopca w mężczyznę?

Działanie testosteronu i androgenów u chłopców powoduje powiększenie się prącia, który staje się zdolny do erekcji, a co za tym idzie, do penetracji pochwy kobiecej. Narządy związane z funkcjonowaniem prącia - gruczoł prostaty, najądrza i pęcherzyki nasienne - również powiększają swoje rozmiary...