Metoda Hay-Metra

25) Największą zaletą metody Hay Metra jest możliwośc operowania jednym kluczem analitycznym do wszystkich trzech kryteriów syntetycznych.

METRUM, metr

 1) W antycznej —> metryce jednostka miary wierszowej złożona najczęściej z dwóch —> stóp, zwł. jeśli były to stopy krótsze niż pięciomorowe (np. jamb, trochej, anapest), lub równa jednej stopie dłuższej (np. kretyk, bakchej, chorijamb). M. daktyliczne w heksametrze liczyło jedną stopę, natomiast...