Metanefrydium

Metanefrydium

Czytaj Dalej

METANEFRYDIUM

W budowie metanefrydium wyróżnia się: orzęsiony lejek, skręcony kanalik i otwór wydalniczy uchodzący w następnym segmencie. Metanefrydia spełniają funkcje wydalnicze i osmore-gulacyjne.