Metafora

Czytaj Dalej

Metafora organizacji

Metafora organizmu Do powstania tej metafory przyczyniły się wyobrażenia związane z ewolucją biologiczną. Metafora narzędzia dominacji Jest to przedłużenie metafory politycznej.

METAFORA

Metafora stanowi odmia­nę —> analogii (II-2) w orzekaniu — jest jednym z typów analogii pojęciowo-bytowej, mianowicie typem analogii propor­cjonalności niewłaściwej; należy ją odróż­niać zarówno od analogii proporcjonalno­ści właściwej (analogii metafizycznej), jak i od analogii -^ atrybucji.

Metafora komputerowa

metafora komputerowa - model formułowania i weryfikacji hipotez naukowych o strukturze procesów poznawczych człowieka, powstały dzięki rozwojowi logiki formalnej, teorii informacji i nauki o poznawaniu, przyjmujący, iż istnieje fizyczny system symboli charakterystyczny dla ogólnej klasy systemów zdolnych do inteligentnego zachowania się (takich jak np. metafora mózgowa).

METAFORA, przenośnia

Bieńkowski Wstęp do poetyki, II) Poetycka konstrukcja metaforyczna często nie ogranicza się do autonomicznego związku dwóch wyrazów, ale promieniujena słowną budowę większego fragmentu, a nawet całego tekstu, tworząc wielostopniowy układ stylist. 6 Użycie metaforyczne)-, „Pam.

Poezja epigramatyczna (w pobliżu Skamandra) - „Realizm dansingowy” a metafora człowieczego losu

Równie ważnym (obok tradycji literackiej) materiałem epigramatów Pawlikowskiej byłapolszczyzna ówczesna w przeróżnych odmianach i stylach. Warto pod tym kątem obejrzeć jejcykl Dansing.

Pierwowzorem jest tu poradnik typu „zbioru myśli na każdą okazję”, przezna-czony dla ludzi, którzy chcą, by jakiś...

Darwinowska rewolucja w pojęciu czasu - Zegar jako kosmologiczna metafora

[...] Im większe sukcesy odnosił człowiek w planowaniu i realizacji planów w sztuce, architekturze i technice,  tym bardziej nieodparty stawał się dowód z celowości. W tym duchu interpretowano liczne biblijne stwierdzenia, a wielu klasyków określało Stwórcę jako architekta lub konstruktora. Mechanizm...