Męstwo

Czytaj Dalej

MĘSTWO

 

MĘSTWO gr. andreia; łc. fortitudo; ang. courage; fr. courage; nm. Tapferkeit

et. Cnota kardynalna, której zadaniem jest przezwyciężanie przeszkód w dąże­niu do dobra i w zwalczaniu zła, a polega­jąca na opanowaniu zarówno strachu, jak i nieroztropnego zuchwalstwa. Do cnót związanych z męstwem zalicza...

Szlachetność — męstwo — patriotyzm - Pieśń o Rolandzie

Średniowiecze było epoką niespokojną i wojowniczą. Społeczeństwo z trudem wydobywało się ze stanu płynności, kształtując dopiero nowe więzi społeczne. Panowie feudalni, barbarzyńcy jeszcze, byli ruchliwi, ciągle poszukiwali nowych siedzib, a zbudowawszy je, nawet radzi z nich, wychodzili na...