Merowingowie

Merowingowie

Czytaj Dalej

MEROWINGOWIE

Dynastia panująca w państwie Franków, nazwana od Meroweusza, wodza Franków salickich, który stał się królem wszystkich Franków.

Po jego śmierci w 457 królestwo podzielono między jego 4 synów, ale wnuk, Chlodwig, zjednoczył je i znacznie rozszerzył, po czym znów zostało podzielone między trzech jego...