Mentalność

Czytaj Dalej

Podaj i opisz typy mentalności antyglobalistycznej

 

Zaściankowość (parafiańszczyzna) – to zawężone spostrzeganie świata, polegające na braku umiejętności dostrzegania różnic między różnymi kulturami oraz przywiązanie do lokalnych systemów wartości i historii. Bariery mają zwykle charakter symboliczny, choć czasami przybierają charakter...