MENDLA PRAWA

Prawa Mendla, chociaż niedocenione przez jemu współczesnych, odkryte zostały ponownie w 1900 r, przez Holendra De Vries’a, Niemca Co-rensa i Austriaka Tschermaka. Uznali oni pierwszeństwo Mendla, nazywając podstawowe zasady dziedziczności jego nazwiskiem.

Kwasy nukleinowe, mutacje, genetyka Mendla

Prawa Mendla Mendel jest autorem dwóch kluczowych i podstawowych praw genetyki dotyczących dziedziczenia cech: I PRAWO MENDLA Każdy organizm diploidalny posiada 2 allele determinujące daną cechę i podczas rozmnażania płciowego każdy z rodziców przekazuje tylko jeden z tych alleli potomkowi.

„Mendel gdański”

Ośrodkiem układu dramatycznego jest postać Mendla - wydarzenia zewnętrzne (m. Mendel nie cofa się lękliwie przed podłością, ufając ludziom nie wierzy w powszechną podłość, a dla tych, którzy ją przejawiają, odczuwa pogardę.

MENDEL GDAŃSKI, nowela M. Konopnickiej

MENDEL GDAŃSKI, nowela M. klęski bohatera nie niweczą szlachetne poczynania obrońców Mendla i jego wnuka, dominantą bowiem utworu jest tragedia człowieka, który pragnął nie litości, lecz prawa.

MENDEL

MENDEL — zwyczajowa miara liczbowa:15 sztuk; 1/4 kopy; ustawianie snopów zbożaw mendle, tj. W niektórych okolicach mendlaminazywa się zwykłe okrągłe -♦sztygi.

Kreacje postaci Żydów w literaturze polskiej (np. Jankiel, Mendel Gdański, Szuman, Szlangbaum).

Mendel Gdański jest uosobieniem wielkiej godności osobistej, ufności, uczciwości i dobroci.

Polska nowela pozytywistyczna ("Mendel Gdanski", "Szkice weglem")

Opwiadanie "Mendel Gdanski" napisala Konopnicka pod wrazeniem narastajacego w zaborze rosyjskim antysemityzmu, niosacego ze soba pogromy Zydow i rabunek ich mienia przez podburzony motloch miejski.

MENDEL

Zwyczajowa miara liczeniowa, oznaczająca w Polsce, od XIV w., zwłaszcza na wsi, przy obliczaniu jaj, drobiu, snopów zbóż, ćwierć kopy, czyli 15 sztuk; 15, niekiedy 14 a. 13, snopków zboża, ułożonych, zwł. na Podkarpaciu, na krzyż a. w krąg, kłosami do środka, na polu; z nm. Mandel '15 a. 16...