Memorial Marco Pantani

Czytaj Dalej

MONUMENTOM PRO COMITIIS GENERALIBUS REGNI SUB REGE CASIMIRO PRO REIPUBLICAE ORDINATIONE CONGESTUM, Memoriał o urządzeniu Rzeczypospolitej

MONUMENTOM PRO COMITIIS GENERALIBUS REGNI SUB REGE CASIMIRO PRO REIPUBLICAE ORDINATIONE CONGESTUM, Memoriał o urządzeniu Rzeczypospolitej, traktat J. Ostroroga, zawierający projekt reformy ustroju państw, i społ. Polski. Powst. w 2 poł. XV w., bliższa data sporna. Tekst oryginału zaginął i dzieło...

POLO MARCO

Wenecjanie, którzy wyruszyli do kraju barbarzyńców, sami czuli się tam nieraz barbarzyńcami w kraju wysokiej kultury Most Marco Polo jedenastołukowy, zdobiony rzeźbami (XII-XV w.

BARBO MARCO kard.

ur. ok. 1420 w Wenecji, zm. 2 III 1491 w Rzymie, Działacz kościelny.

Spokrewniony z pap. Pawłem II, zawdzięczał mu w dużejmierze karierę i szereg beneficjów kość; był bpem Treviso(1455) i Vicenzy (1464), kardynałem (1464) i patriarchą Akwilei(1471); wysłany przez pap. Sykstusa IV jako legat do...

BOLDETTI MARCO ANTONIO

ur. 19 XI 1663 w Rzymie,zm. 4 XII 1749 tamże, Archeolog.

Był kanonikiem przy kościele NMP na Zatybrzu; jako znawcajęzyka hebr. pracował w Bibliotece Wat.; przez 49 lat byłkustoszem relikwii i katakumb rzymskich.

Poszukując ciałmęczenników i świętych, prowadził w katakumbach prace wykopaliskowe,jednak...

MARCO BOSCHINI I POCHWAŁA PLAMY MALARSKIEJ

Marco Boschini zajmujemiejsce wyjątkowe nie tylko w krytyce włoskiej, ale w ogóle w całym, wówczasjuż obfitym, piśmiennictwie europejskim poświęconym sprawom sztuki.

MEMORIAŁ DE SAINTE-HELENE, klasyczne dzieło hr. de Las Casesa

Stenogram jego rozmów z Napoleonem, rozpoczętych 1815 na pokładzie okrętu „Northumberland” i kontynuowanych w Longwood na Wyspie Św. Heleny. W 1816 Las Cases na rozkaz gub. Lowe’a musiał opuścić wyspę, a jego rękopisy zostały skonfiskowane. Odzyskał je dopiero w 1821 po śmierci Napoleona i...