Memoriał Alfreda Smoczyka 1965

Czytaj Dalej

CHURCHILL WINSTON SPENCER (1874-1965) - polityk

Wybitny brytyjski strateg i polityk, jako premier w latach 1940-45 po­prowadził Wielką Brytanię do zwy­cięstwa. Ponownie objął urząd pre­miera w 1951 r. i piastował go do 1955 r. Absolwent akademii wojskowej w Sandhurst (1895 r.), walczył w Su­danie w 1898 r. i w wojnie burskiej 1899-1900, gdzie nawet...

JOUBERT DE LA FERTE PHILIP (1897-1965) - generał

Brytyjski oficer, od czerwca 1941 r. był szefem Dowództwa Obrony Wybrzeża (Coastal Command). Do tego czasu samoloty Coastal Command zniszczyły tylko dwa niemieckie okręty podwodne, nato­miast do lutego 1943 r., gdy Joubert przeszedł na stanowisko inspektora generalnego *RAF, liczba zniszczo­nych U-bootów...

KAWABE MASAKUZU (1886-1965) - generał

Szef sztabu wojsk japońskich w Chinach (od 1942 r.), w 1943 r. objął dowództwo wojsk w *Birmie. Był autorem planu ataku na Imphal i Kohimę. W końcu 1944 r. został zwolniony z tego stanowiska i odesłany do Japonii, gdzie do końca wojny dowodził siłami powietrzny­mi wojsk lądowych.

WEYGAND MAXIME (1867-1965) - generał

Wybitny francuski strateg i polityk (jego pochodzenie rodzinne pozosta­je tajemnicą do dziś; uważa się, że oj­cem Weyganda mógł być król Belgii Leopold II lub cesarz Meksyku Ma­ksymilian), w czasie I wojny świato­wej był szefem sztabu gen. Ferdinan-da Focha. W 1918 r. został szefem sztabu wojsk Ententy. W...

MONUMENTOM PRO COMITIIS GENERALIBUS REGNI SUB REGE CASIMIRO PRO REIPUBLICAE ORDINATIONE CONGESTUM, Memoriał o urządzeniu Rzeczypospolitej

MONUMENTOM PRO COMITIIS GENERALIBUS REGNI SUB REGE CASIMIRO PRO REIPUBLICAE ORDINATIONE CONGESTUM, Memoriał o urządzeniu Rzeczypospolitej, traktat J. Ostroroga, zawierający projekt reformy ustroju państw, i społ. Polski. Powst. w 2 poł. XV w., bliższa data sporna. Tekst oryginału zaginął i dzieło...

Brytania od roku 407 do czasów Alfreda Wielkiego

-  407 r. – zalanie Galii przez Germanów, opuszczenie Brytanii przez rzymskiego dowódcę Konstantyna, który ogłosił się cesarzem – zakończenie panowania rzymskiego w Brytanii

-  440 r. – najazdy Anglów, Sasów i Jutów, ludów zamieszkujących Płw. Jutlandzki

-  przebieg podboju nieznany – relacje...

CZADU WOJNA DOMOWA 1965-1994.

Na

północy Czadu zamieszkują koczujący arab­scy hodowcy bydła wyznania muzułmań­skiego, na południu - rolnicy, chrześcijanie i poganie z murzyńskiego plemienia Bantu. W 1965 Arabowie z północy uznali, że są dyskryminowani przez rząd, którego człon­kami byli w większości mieszkańcy połu­dnia...

DOMINIKANY WOJNA DOMOWA 1965--1966

25 września 1963 grupa oficerów obaliła socjalistycznego prezydenta Juana Bos-cha (ur. 1909) i ustanowiła trzyosobowy rząd cywilny. 24 kwietnia 1965 opowiadający się po stronie Boscha wojskowi dysydenci, wspo­magani przez lewicowców, obalili rząd w sto­licy Santo Domingo. W mieście doszło do rozruchów i...

INDYJSKO-PAKISTAŃSKA WOJNA 1965

Wrogość między Indiami a Pakistanem pogłębiła się po 1958, kiedy generał Mo-hammad Ayub Khan (1907-1974) zdo był władzę w Pakistanie i podpisał z Chinami układ o przyjaźni, który zagroził bezpieczeńs­twu granicy Kaszmiru i Chin. Negocjacje między Indiami i Pakistanem nie przyniosły rezultatów...

WIETNAMSKA WOJNA DOMOWA 1955--1965

Ngo Dinh Diem (1901-1963), pre­mier Wietnamu Południowego (powstałego po FRANCUSKIEJ WOJNIE W INDO-CHINACH [1946-1954] jako niepodległa republika), z pomocą amerykańskich dorad­ców wojskowych uzyskał władzę nad armią, która wzięła udział w zwalczaniu trzech buntowniczych, dobrze uzbrojonych...

WIKINGÓW NAJAZDY NA WESSEX ALFREDA 871 -896

Duńczycy z Europy przy poparciu Duńczyków z Anglii prze­prowadzili najazdy jeszcze w latach 892-896, ale Alfred nękał ich wojną pod­jazdową.

Sobór Watykański II (1962 - 1965)

Zwołany przez papieża Jana XXIII (papież w latach 1958-1963) i uważany przez katolików za dwudziesty pierwszy sobór powszechny. Zebrany na jednej sesji pod prze-wodnictwem papieża Jana XXIII i na trzech sesjach pod przewodnictwem papieża Pawła VI (papież w latach 1963-1978), sobór miał na celu dostosowanie...

Fenomenologia egzystencjalna Alfreda Schtza

Alfred Schtz urodził się 13 kwietnia 1899 w Wiedniu a zmarł 20 maja 1959 w Nowym Jorku) – był austriackim filozofem i socjologiem, głównym reprezentantem socjologii fenomenologicznej.

Maria Dąbrowska (1889 — 1965)

Urodziła się 6X 1889 w Russowie koło Kalisza. Studiowała nauki przyrodnicze w Lozannie i Brukseli. Działalność pisarską rozpoczęła jako publicystka; pierwszą wydaną książką pisarki był zbiór opowiadań dla dzieci Powstanie 1863 r. Powitanie wojny i swobody (1916). Za właściwy debiut artystyczny...

MEMORIAŁ DE SAINTE-HELENE, klasyczne dzieło hr. de Las Casesa

Stenogram jego rozmów z Napoleonem, rozpoczętych 1815 na pokładzie okrętu „Northumberland” i kontynuowanych w Longwood na Wyspie Św. Heleny. W 1816 Las Cases na rozkaz gub. Lowe’a musiał opuścić wyspę, a jego rękopisy zostały skonfiskowane. Odzyskał je dopiero w 1821 po śmierci Napoleona i...