Memoriał Alfreda Smoczyka 1964

Czytaj Dalej

BEAVERBROOK William Maxwell Aitken baron Beaverbrook (1879-1964) - polityk

Brytyjski magnat prasowy, objął sta­nowisko ministra produkcji lotni­czej i członka gabinetu wojennego 10 maja 1940 r., w dniu, w którym premierem został Winston Chur­chill. Wywołało to wiele krytycz­nych komentarzy, gdyż źródeł nomi­nacji doszukiwano się w wielolet­niej przyjaźni i nie zaniechano...

KARASZEWICZ- -TOKARZEWSKI MICHAŁ (1893-1964) - generał

Od 1914 do 1918 r. był w Legio­nach Polskich i Polskiej Organizacji Wojskowej. Od listopada 1918 r. służył w Wojsku Polskim, gdzie był m.in. dowódcą 19 dywizji piecho­ty w Wilnie, 25 dywizji piechoty w Kaliszu, a od 1932 r. kolejno do­wódcą Okręgu Korpusu III Grodno, VI Lwów i VIII Toruń. We wrze­śniu...

SZILARD LEO (1898-1964) - naukowiec

Amerykański fizyk nuklearny wę­gierskiego pochodzenia, studio­wał fizykę w Berlinie, a następnie w latach 1925-32 pracował na tamtejszym uniwersytecie. Po doj­ściu Adolfa Hitlera do władzy w styczniu 1933 r. wyemigrował do Wielkiej Brytanii, a następnie do Stanów Zjednoczonych.

Rozu­miejąc groźbę...

Czastki odkryte od roku 1964

1964 Murray Gell-Mann i George Zweig rozwineli koncepcje kwarkow. Zaproponowali oni budowe barionow i mezonow z trzech kwarkow lub antykwarkow zwanych gorny (up), dolny (down) i dziwny (strange): u, d i s majacych spin rowny 1/2 a ladunki elektryczne odpowiednio 2/3, -1/3 i -1/3 (okazuje sie, ze ta teori a nie jest...

MONUMENTOM PRO COMITIIS GENERALIBUS REGNI SUB REGE CASIMIRO PRO REIPUBLICAE ORDINATIONE CONGESTUM, Memoriał o urządzeniu Rzeczypospolitej

MONUMENTOM PRO COMITIIS GENERALIBUS REGNI SUB REGE CASIMIRO PRO REIPUBLICAE ORDINATIONE CONGESTUM, Memoriał o urządzeniu Rzeczypospolitej, traktat J. Ostroroga, zawierający projekt reformy ustroju państw, i społ. Polski. Powst. w 2 poł. XV w., bliższa data sporna. Tekst oryginału zaginął i dzieło...

Brytania od roku 407 do czasów Alfreda Wielkiego

-  407 r. – zalanie Galii przez Germanów, opuszczenie Brytanii przez rzymskiego dowódcę Konstantyna, który ogłosił się cesarzem – zakończenie panowania rzymskiego w Brytanii

-  440 r. – najazdy Anglów, Sasów i Jutów, ludów zamieszkujących Płw. Jutlandzki

-  przebieg podboju nieznany – relacje...

ALGIERSKO-MAROKAŃSKA WOJNA 1963--1964

Uniezależnienie się Algierii od Francji (patrz algierska wojna 1954-1902) nie zadowoliło ani Algierii, ani Maroka (Francja zrzekła się praw do Maroka w 1956), ponieważ Francja wytyczyła grani­ce między nimi, nie konsultując się z przed­stawicielami swych posiadłości. Prezydent Algierii, Ahmed Ben...

BRAZYLIJSKI PRZEWRÓT 1964

Prezydent Joao Goulart (ur. 1918), który stał na czele rządu o orientacji lewicowej, cieszył się poparciem Związku Marynarzy Floty Han­dlowej i Wojennej i innych związków zawo­dowych. 25 marca 1964 około 1400 maryna­rzy floty handlowej i wojennej zajęło budy­nek związków zawodowych, protestując w ten...

GREKÓW l TURKÓW CYPRYJSKICH WOJNA 1963-1964

16 sierpnia 1963 oficjalnie usta­nowiono Republikę Cypru, co miało zapobiec ewentualnemu przyłączeniu wyspy do Grecji lub Turcji. Ludność Cypru stanowią w trzech czwartych Grecy, a w jednej czwartej Turcy i inne narodowości, co powoduje, że kraj jest rozdarty nieustannymi walkami. Prezydent Cypru, Grek...

WIKINGÓW NAJAZDY NA WESSEX ALFREDA 871 -896

Duńczycy z Europy przy poparciu Duńczyków z Anglii prze­prowadzili najazdy jeszcze w latach 892-896, ale Alfred nękał ich wojną pod­jazdową.

ZANZIBARSKIE POWSTANIE 1964

W 1963 Wielka Brytania przyznała niepodległość wyspie Zanzibar (razem z pobliską wyspą Pemba). Władza w kraju spoczywała w rękach dwóch partii politycznych zdominowanych przez Arabów, na czele państwa stał sułtan arabski. 12 stycznia 1964 lewicowi nacjonaliś­ci afrykańcy przeprowadzili zamach stanu...

HEYDE Werner (1902 - 1964)

Sprawiedliwość po dwudziestu latach

Lekarz niemiecki, pułkownik SS, szef Zrzeszenia Szpitali i Sanatoriów Rzeszy. Wlatach 1939-1942 odpowiedzialny był za program eutanazji: mordowania osóbfizycznie i psychicznie upośledzonych, w ramach którego śmierć poniosło około stutysięcy osób.

W 1946 roku skazany...

Nelson Mandela rok 1964

Nelson Rolihlahla Mandela, czarnoskóry prawnik, członek Afrykańskiego Kongresu Narodowego (ANC) w roku 1964 został skazany na dożywocie. Co było przyczyna takiego zwrotu spraw? W początkowej fazie polityka Mandeli pozostawała pod dużym wpływem przeciwstawiających się przemocy metod walki propagowanych przez Gandhiego, jednakże po masakrze nieuzbrojonych demonstrantów w Shapeville (1960) i zakazaniu działalności ANC Mandela wszedł na ścieżkę sabotażu i zamachów przeciw ...

Fenomenologia egzystencjalna Alfreda Schtza

Alfred Schtz urodził się 13 kwietnia 1899 w Wiedniu a zmarł 20 maja 1959 w Nowym Jorku) – był austriackim filozofem i socjologiem, głównym reprezentantem socjologii fenomenologicznej.

MEMORIAŁ DE SAINTE-HELENE, klasyczne dzieło hr. de Las Casesa

Stenogram jego rozmów z Napoleonem, rozpoczętych 1815 na pokładzie okrętu „Northumberland” i kontynuowanych w Longwood na Wyspie Św. Heleny. W 1816 Las Cases na rozkaz gub. Lowe’a musiał opuścić wyspę, a jego rękopisy zostały skonfiskowane. Odzyskał je dopiero w 1821 po śmierci Napoleona i...