Memoriał Alfreda Smoczyka 1962

Czytaj Dalej

CZUMA WALERIAN (1890-1962) - generał

Oficer polski, podczas I wojny światowej służył w Legionach Polskich i brał udział w walkach II Brygady Legionów. W 1918 r. poprzejściu II Brygady przez front podRarańczą otrzymał od gen. JózefaHallera polecenie zorganizowaniaoddziałów polskich we wschodniejRosji.

Po kapitulacji 5 dywizji strzelców w...

THOMMEE WIKTOR (1881-1962) - generał

Polski oficer, absolwent szkoły ofi­cerskiej w Petersburgu, brał udział w wojnie rosyjsko-japońskiej i l wojnie światowej. Po wybuchu rewolucji w Rosji przeszedł do 4 Dy­wizji Strzelców Polskich gen. Lucja­na Żeligowskiego i wraz z nią wrócił do kraju. Brał udział w wojnie pol­sko-bolszewickiej...

Integracja europejska (1962 - 1968)

W latach 1959-1960 doszło do intensywnych pertraktacji pomiędzy USA i OEEC. Były one zapowiedzią reorientacji polityki europejskiej Waszyngtonu i miały na celu przeciwdziałanie podziałowi gospodarczemu Europy w następstwie utworzenia EWG i EFTA. Kolejnym celem Stanów Zjednoczonych była liberalizacja obrotu...

Oznaki napięcia na linii Wschód - Zachód w latach 1958 - 1962

-1958 powstanie NASA jako oddzew na Sputnika

-Chruszczow obral sobie za cel zmiane statusu Berlina( formalnie podzielonego na 4 okupantow),proponuje wiec USA ze on przekaze swe prawa do miasta NRD i tego samego oczekuje od innych mocarstw

-08.1959 konferencja w Camp Dawid-pierwsza wizyta glowy ZSRR w Stanach,nie...

MONUMENTOM PRO COMITIIS GENERALIBUS REGNI SUB REGE CASIMIRO PRO REIPUBLICAE ORDINATIONE CONGESTUM, Memoriał o urządzeniu Rzeczypospolitej

MONUMENTOM PRO COMITIIS GENERALIBUS REGNI SUB REGE CASIMIRO PRO REIPUBLICAE ORDINATIONE CONGESTUM, Memoriał o urządzeniu Rzeczypospolitej, traktat J. Ostroroga, zawierający projekt reformy ustroju państw, i społ. Polski. Powst. w 2 poł. XV w., bliższa data sporna. Tekst oryginału zaginął i dzieło...

Brytania od roku 407 do czasów Alfreda Wielkiego

-  407 r. – zalanie Galii przez Germanów, opuszczenie Brytanii przez rzymskiego dowódcę Konstantyna, który ogłosił się cesarzem – zakończenie panowania rzymskiego w Brytanii

-  440 r. – najazdy Anglów, Sasów i Jutów, ludów zamieszkujących Płw. Jutlandzki

-  przebieg podboju nieznany – relacje...

ALGIERSKA WOJNA 1954-1962

W 1954 algierscy muzułmanie z Frontu Wyzwolenia Narodowego (FLN) rozpoczęli otwartą woj­nę przeciw francuskiemu panowaniu w Al­gierii, napadając na francuskie instytucje i jednostki wojskowe, a także europejskie przedsiębiorstwa. W 1957 rząd francuski nie zgodził się na przyznanie Algierii...

ARGENTYŃSKIE PRZEWROTY 1962-1963.

W 1962 w wyborach do organów lokalnych oraz do Kongresu wzięli udział peroniści. Peroniści wystawili swoich kandydatów po raz pierwszy od 1955, tj. od usunięcia ich przywódcy Juana Domingo Perona (1895--1974) z urzędu prezydenta (patrz argen­tyński przewrót 1955). Peroniści zdobyli 45 z 86 miejsc w Izbie...

CHIŃSKO-INOYJSKI SPÓR GRANICZNY 1959-1962.

Od odzyskania niepodległości Indie twierdzą, że obowiązuje granica pań­stwowa wytyczona przez Wielką Brytanię, jednak Chiny stoją na stanowisku, że gra­nica ustalona przez mocarstwo imperiali-styczne jest nieważna i powinna być przed­miotem negocjacji. Obszar sporny leży na płaskowyżu Aksaj-Chin...

GWINEI-BISSAU WOJNA O NIEPODLEGŁOŚĆ 1962-1974

W 1956 Amilcar Cabral (1921-1973) założył Afrykańską Partię Nie­podległości Gwinei i Zielonego Przylądka (PAIGC), która bez powodzenia starała się wynegocjować niepodległość dwóch zamor­skich prowincji Portugalii: Gwinei Portugal­skiej (Gwinea-Bissau) i Wysp Zielonego Przy­lądka. Przygotowując...

INDONEZYJSKIE WOJNY 1957-1962

W 1957, za czasów dyktatorskich rządów Achmada Sukarno (1901-1970), Indonezję nękały lo­kalne bunty wojskowe wzniecane przez ofi­cerów, którzy nie uznawali rządu central­nego i sami próbowali objąć władzę. Po­wstania wybuchły na Sumatrze, Celebes, Borneo i innych wyspach. Wzmocniona armia rządowa...

JEMEŃSKA WOJNA DOMOWA 1962-1970

We wrześniu 1960 następca jemeńskiego tronu został imamem po swoim niedawno zmarłym ojcu. Panował krótko, zbuntowani oficerowie armii ostrzelali pałac królewski, następnie obalili monarchię i proklamowali „republikę wolnego Jemenu" (27-30 wrześ­nia 1962). Imam uciekł na pustynne wzgó­rza, po czym...

MOZAMBIKU WOJNA O NIEPODLEGŁOŚĆ 1962-1974

W 1962 kilka małych ugrupo­wań nacjonalistycznych dążących do wy­zwolenia Portugalskiej Afryki Wschodniej (Mozambik) spod władzy Portugalii spot-kało się w Dar-es-Saalam, stolicy Tanzanii i utworzyło koalicję pod nazwą Front Wy­zwolenia Mozambiku (FRELIMO), którego przywódcą został Eduardo Mondlane...

WIKINGÓW NAJAZDY NA WESSEX ALFREDA 871 -896

Duńczycy z Europy przy poparciu Duńczyków z Anglii prze­prowadzili najazdy jeszcze w latach 892-896, ale Alfred nękał ich wojną pod­jazdową.

MONROE Marilyn (Norma Jean Mortenson) (1926 - 1962)

Czterdziestokrotne barbiturany

Aktorka amerykańska, najsłynniejsza gwiazda Hollywood lat pięćdziesiątych.Zaczynała jako fotomodelka. Jako aktorka zagrała m.in. w tak słynnych filmach, jakPół żartem, pot serio, Mążczyźni wolą blondynki, Skłóceni z życiem. Miała trzechmężów. Zażywała narkotyki...

Sobór Watykański II (1962 - 1965)

Zwołany przez papieża Jana XXIII (papież w latach 1958-1963) i uważany przez katolików za dwudziesty pierwszy sobór powszechny. Zebrany na jednej sesji pod prze-wodnictwem papieża Jana XXIII i na trzech sesjach pod przewodnictwem papieża Pawła VI (papież w latach 1963-1978), sobór miał na celu dostosowanie...

Integracja europejska 1962-1968

W latach 1959-1960 doszło do intensywnych pertraktacji pomiędzy USA i OEEC. Były one zapowiedzią reorientacji polityki europejskiej Waszyngtonu i miały na celu przeciwdziałanie podziałowi gospodarczemu Europy w następstwie utworzenia EWG i EFTA. Kolejnym celem Stanów Zjednoczonych była liberalizacja obrotu towarowego, przepływu usług i kapitału w ramach szerszej organizacji gospodarczej. Rozmowy te zakończyły się podpisaniem 14 grudnia 1960 r. przez przedstawicieli osiemnastu ...

Kryzys kubański 1962

W 1953 r. na Kubie pojawił się młody, ambitny adwokat Fidel Castro, który jak się później okazało, zdominował życie polityczne całego państwa na długie lata. W początkowym okresie Fidel Castro nie był komunistą, nie był tez tak odbierany przez Amerykanów. F. Castro 26 lipca 1953 r. podjął próbę zdobycia władzy siłą, ale atak na koszary Moncada odparto. Próba nie powiodła się, Castro został uwięziony. Lecz jego ruch znany pod nazwą „ruchu 26 lipca” zyskał ...

Fenomenologia egzystencjalna Alfreda Schtza

Alfred Schtz urodził się 13 kwietnia 1899 w Wiedniu a zmarł 20 maja 1959 w Nowym Jorku) – był austriackim filozofem i socjologiem, głównym reprezentantem socjologii fenomenologicznej.

Integracja europejska 1962-1968

W latach 1959-1960 doszło do intensywnych pertraktacji pomiędzy USA i OEEC. Były one zapowiedzią reorientacji polityki europejskiej Waszyngtonu i miały na celu przeciwdziałanie podziałowi gospodarczemu Europy w następstwie utworzenia EWG i EFTA. Kolejnym celem Stanów Zjednoczonych była liberalizacja obrotu towarowego, przepływu usług i kapitału w ramach szerszej organizacji gospodarczej. Rozmowy te zakończyły się podpisaniem 14 grudnia 1960 r. przez przedstawicieli osiemnastu ...