Memoriał Alfreda Smoczyka 1958

Czytaj Dalej

AMBROSIO VITTORI0 (1879-1958) - generał

Szef sztabu włoskich wojsk lądo­wych od stycznia 1942 r., w lutym 1943 r. objął stanowisko szefa Na­czelnego Dowództwa (Comando Supremo). Przeciwny *Mussolinie-mu, włączył się do działań opozy­cyjnych, w których wyniku dykta­tor został obalony. 9 września194 3 r. , tuż po ogłoszeniu kapitula­cj i...

GAMELIN MAURICE GUSTAVE (1872-1958) - generał

Oficer francuski, w czasie I wojny światowej dowodził kolejno bry­gadą, dywizją i korpusem. W la­tach dwudziestych odniósł sukcesy podczas tłumienia powstania Dru-zów w Syrii. Od 1931 r. był szefem Sztabu Generalnego, a od 1935 r.przewodniczył Najwyższej Radzie Wojennej (Conseil Superieur de Guerre). W...

GHORMLEY ROBERT L. (1883-1958) - wiceadmirał

Oficer amerykański, na początku II wojny światowej pełnił z ramieniarządu amerykańskiego funkcję ob­serwatora wojskowego w Londy­nie. W marcu 1942 r. przeniesiony na Daleki Wschód, objął stanowiskodowódcy Rejonu Południowego Pa­cyfiku (South Pacific Ocean Area).Miesiąc później skierowano go doAuckland...

Konstytucja Francji (28 IX 1958 r.) 

- wynikała z ideowych inspiracji de Gaulle’a (wyrażała jego poglądy na temat modelu ustrojowego Francji) 

- posiada antyparlamentarne cechy: wyłączenie parlamentu z prac przygotowawczych konstytucji, zmniejszenie roli ustrojowej i znaczenia parlamentu

- Najważniejszą rolę miał prezydent, potem rząd a...

Teoria uwagi selektywnej (Broadbent, 1958)

Informacje, które zostają przepuszczone przez filtr uwagowy, blokują całkowicie drogę innym informacjom, czyli potrafimy odbierać informacje tylko z jednego kanału (prawego lub lewego ucha czy z lewego lub prawego pola widzenia).Dane empiryczne potwierdzające ten model pochodziły początkowo z badań...

FLORIAN ZNANIECKI (1882 - 1958)

Twórca polskiej socjologii akademickiej, który większość żyda zawodowego spędził w USA. Do klasyki światowej socjologii empirycznej weszło napisane wspólnie z W. l. Thomasem pieciotomo-we dzieło Chłop polski w Europie i w Ameryce (1918-1920). Wśród wielu książek Znanieckiego do najważniejszych...

Przejawy zimnowojennej ekspansji ZSRR w latach 1956 - 1958

-po smierci Stalina ZSRR prowadzil glownie polityke pokojowego wspolistnienia,czyli ze polityka zimnowojenna była nastawiona bardziej na odprezenie

-nie oznaczalo to jednak zaniku zapedów ekspansyjnych,do najeazniejszych naleza:

1.Kryzys Sueski

-przywodca Egiptu Gamal Abd-el Naser chcial uczynic z Egiptu...

Oznaki napięcia na linii Wschód - Zachód w latach 1958 - 1962

-1958 powstanie NASA jako oddzew na Sputnika

-Chruszczow obral sobie za cel zmiane statusu Berlina( formalnie podzielonego na 4 okupantow),proponuje wiec USA ze on przekaze swe prawa do miasta NRD i tego samego oczekuje od innych mocarstw

-08.1959 konferencja w Camp Dawid-pierwsza wizyta glowy ZSRR w Stanach,nie...

MONUMENTOM PRO COMITIIS GENERALIBUS REGNI SUB REGE CASIMIRO PRO REIPUBLICAE ORDINATIONE CONGESTUM, Memoriał o urządzeniu Rzeczypospolitej

MONUMENTOM PRO COMITIIS GENERALIBUS REGNI SUB REGE CASIMIRO PRO REIPUBLICAE ORDINATIONE CONGESTUM, Memoriał o urządzeniu Rzeczypospolitej, traktat J. Ostroroga, zawierający projekt reformy ustroju państw, i społ. Polski. Powst. w 2 poł. XV w., bliższa data sporna. Tekst oryginału zaginął i dzieło...

Brytania od roku 407 do czasów Alfreda Wielkiego

-  407 r. – zalanie Galii przez Germanów, opuszczenie Brytanii przez rzymskiego dowódcę Konstantyna, który ogłosił się cesarzem – zakończenie panowania rzymskiego w Brytanii

-  440 r. – najazdy Anglów, Sasów i Jutów, ludów zamieszkujących Płw. Jutlandzki

-  przebieg podboju nieznany – relacje...

LIBAŃSKA WOJNA DOMOWA 1958.

Wybra­ny w 1952 na prezydenta Libanu Kamil Szamun utworzył rząd składający się głów­nie z chrześcijan (maronitów). Rząd ten nawiązał ściślejsze stosunki z Europą i Sta­nami Zjednoczonymi, natomiast libańscy muzułmanie, stanowiący około połowy lud­ności kraju, opowiadali się za ściślejszymi...

WENEZUELSKIE POWSTANIE 1958.

Rząd wenezuelski pod kierunkiem prezydenta Marcosa Pereza Jimeneza (ur. 1914) kryty­kowany był za korupcję, represje policyjne i nierozważne wydatki na roboty publiczne i budowę hoteli turystycznych. Niezadowo­lenie społeczeństwa doprowadziło l stycznia 1958 do wybuchu buntu kilku jednostek sił...

WIKINGÓW NAJAZDY NA WESSEX ALFREDA 871 -896

Duńczycy z Europy przy poparciu Duńczyków z Anglii prze­prowadzili najazdy jeszcze w latach 892-896, ale Alfred nękał ich wojną pod­jazdową.

BEKSIŃSKI Tomasz (1958 - 1999)

Nie ma już rozrywek ani sensu życia

Dziennikarz radiowy i prasowy, a nade wszystko wyśmienity tłumacz z językaangielskiego, znany z doskonałych tłumaczeń dialogów Latającego cyrku MontyPythona, filmów o Bondzie i filmów grozy. Syn znanego malarza ZdzisławaBeksińskiego. Ze śmiercią - tak silnie obecną...

Fenomenologia egzystencjalna Alfreda Schtza

Alfred Schtz urodził się 13 kwietnia 1899 w Wiedniu a zmarł 20 maja 1959 w Nowym Jorku) – był austriackim filozofem i socjologiem, głównym reprezentantem socjologii fenomenologicznej.

ZNISZCZENIA I ODBUDOWY (1914 – 1958)

Dwie wojny światowe (1914-1918, 1939-1945) spowodowały śmierć, kalectwo, sieroctwo i zniszczenieżycia rodzinnego milionów ludzi, obok niełatwych do ustalenia strat materialnych, w tym ogromnej liczbydóbr kulturalnych. Kościół także doznał wielu bolesnych strat i ran w swej organizacji i...

PAPIEŻE, WOJNY I POKÓJ (1914 – 1958)

Pierwsza wojna światowa nie wybuchła niespodziewanie. Pius X, jak tylko dostrzegł jej niebezpieczeństwo,wzywał państwa do zachowania pokoju, niestety, na próżno. Po wybuchu wojny (1.08.1914) nieprzestał też nawoływać katolików do krucjaty modlitwy. Gdy wkrótce zmarł (20 VIII), mówiono, że...

Papież i kardynałowie (1914 – 1958)

Nazwę Stolica Apostolska, pierwotnie przyjętą jako synonim biskupstwa rzymskiego, w Kodeksie PrawaKanonicznego zachowano w znaczeniu używanym już w ostatnich stuleciach, obejmując nią papieża oraz kongregacje, trybunały i urzędy, przez które załatwiano sprawy Kościoła powszechnego. Jako jej...

SOBÓR I ODNOWA KOŚCIOŁA (1958 - 1978)

Sobór Watykański Drugi, dzieło Jana XXIII i Pawła VI, był niewątpliwie rezultatem dwudziestu latposzukiwań teologicznych i pastoralnych. Budził wielkie nadzieje na ukazanie miejsca Kościoła wewspółczesnym świecie, ulegającym niesłychanej ewolucji. Stał się odnową Kościoła, najpierw...

KOŚCIÓŁ I SOBÓR (1958 - 1978)

Kościół od dawna odczuwał potrzebę nowego soboru, bo uchwały Soboru Watykańskiego I (1869-1870)nie wystarczały, nie tylko dlatego że nie był ukończony, ale po prostu narosło wiele nowych problemów ispraw. Papieże z poprzedniego okresu, Pius XI i Pius XII czynili nawet wstępne starania o jego...