Memoriał Alfreda Smoczyka 1954

Czytaj Dalej

KLEIST EWALD von (1881-1954) - feldmarszałek

Niemiecki oficer, uczestnik I wojny światowej, w lutym 1938 r. prze­szedł w stan spoczynku, lecz w sierpniu 1939 r. powrócił do czynnej służby, obejmując dowódz­two XXII korpusu zmotoryzowa­nego w składzie 14 armii, który wyróżnił się w czasie walk w Pol­sce.

W 1940 r. objął dowodzenie nad dwoma...

MONUMENTOM PRO COMITIIS GENERALIBUS REGNI SUB REGE CASIMIRO PRO REIPUBLICAE ORDINATIONE CONGESTUM, Memoriał o urządzeniu Rzeczypospolitej

MONUMENTOM PRO COMITIIS GENERALIBUS REGNI SUB REGE CASIMIRO PRO REIPUBLICAE ORDINATIONE CONGESTUM, Memoriał o urządzeniu Rzeczypospolitej, traktat J. Ostroroga, zawierający projekt reformy ustroju państw, i społ. Polski. Powst. w 2 poł. XV w., bliższa data sporna. Tekst oryginału zaginął i dzieło...

Brytania od roku 407 do czasów Alfreda Wielkiego

-  407 r. – zalanie Galii przez Germanów, opuszczenie Brytanii przez rzymskiego dowódcę Konstantyna, który ogłosił się cesarzem – zakończenie panowania rzymskiego w Brytanii

-  440 r. – najazdy Anglów, Sasów i Jutów, ludów zamieszkujących Płw. Jutlandzki

-  przebieg podboju nieznany – relacje...

Europa Środkowa i Wschodnia w stalinowskim imperium (1945 - 1955) - Terror stalinowski w krajach satelickich (1948 - 1954)

 

Potępienie przywódców jugosłowiańskich w czerwcu 1948 roku stało się sygnałem dla zaostrzenia kursu we wszystkich krajach demokracji ludowej.

W Polsce - po rozprawieniu się z opozycją PSL-owską, Stronnictwem Pracy i „reformistycznym" skrzydłem PPS - dokonano zniweczenia dotychczasowego...

ALGIERSKA WOJNA 1954-1962

W 1954 algierscy muzułmanie z Frontu Wyzwolenia Narodowego (FLN) rozpoczęli otwartą woj­nę przeciw francuskiemu panowaniu w Al­gierii, napadając na francuskie instytucje i jednostki wojskowe, a także europejskie przedsiębiorstwa. W 1957 rząd francuski nie zgodził się na przyznanie Algierii...

FRANCUSKA WOJNA W INDOCHINACH 1946-1954.

Po wycofaniu się pod koniec ŚWIATOWEJ WOJNY II Japonii z Indo-chin Francja nie dysponowała dostatecz­nymi siłami, by niezwłocznie umocnić swoją władzę w dawnej kolonii. Na północy, Viet-Minh, partia polityczna kierowana przez Ho Szi Mina (1890P-1969) prokla­mowała niepodległą Demokratyczną...

GWATEMALSKA REWOLUCJA 1954

W 1950 przy poparciu armii i kilku lewicowych partii politycznych na prezydenta Gwatemali został wybrany liberał, pułkownik Jacobo Arbenz Guzman (1913-1971). Arbenz podpisał póź­niej popieraną przez komunistów uchwałę o reformie rolnej (1952), wywłaszczającą wiel­kich właścicieli ziemskich, w tym...

HUKBALAHAPY POWSTANIE 1946-1954

W latach trzydziestych XX w. w bogatych rolniczych okręgach środkowej części wyspy Luzon na Filipinach, gdzie bezrolni chłopi domagali się reform, działali aktywiści ko­munistyczni i socjalistyczni. Gdy Japończycy zajęli Filipiny w 1942 (patrz światowa wojna ii na oceanie spokojnym 1941-1945) wielu...

LAOTAŃSKA WOJNA DOMOWA 1954--1973.

Konferencja genewska (1954) uznała Laos (część francuskich Indochin) za neu­tralne, niezależne państwo. Wkrótce potem Pathet Lao (antyfrancuska, prokomunistycz-na partia laotańska) opanowała dwie pół­nocne prowincje kraju, uzyskała pomoc wojsk Viet-Minhu, przenikających z sąsied­niego Wietnamu, i...

PARAGWAJSKI PRZEWRÓT 1954.

Generał Alfredo Stroessner (ur.

WIKINGÓW NAJAZDY NA WESSEX ALFREDA 871 -896

Duńczycy z Europy przy poparciu Duńczyków z Anglii prze­prowadzili najazdy jeszcze w latach 892-896, ale Alfred nękał ich wojną pod­jazdową.

ARMSTRONG Edwin Howard (1890 - 1954)

Stres krótkofalowca

Radiotechnik amerykański. Od 1914 roku pracował na Uniwersytecie Columbia,od roku 1936 - jako profesor. Prowadził prace dotyczące odbioru fal radiowych.

W1913 roku wynalazł odbiornik o zwiększonej czułości i selektywności, w 1918 rokuopracował zasady odbioru superheterodyno-wego, w...

GAO Gang (1905 - 1954)

Seks nawet przed śmiercią

Chiński komunista. W Komunistycznej Partii Chin działał już od 1926 roku. Przeddrugą wojną światową represjonowany, po wojnie zajmował ważne stanowiska wkomunistycznym aparacie władzy. W 1953 roku usunięto go z zajmowanychstanowisk i aresztowano. W sfabrykowanym przez Mao...

TURING Alan Mathison (1912 - 1954)

Jabłko z nadzieniem

Brytyjski matematyk. Gdy miał zaledwie dwadzieścia trzy lata, napisał rozprawęO liczbach wyliczalnych, która zapoczątkowała erę maszyn liczących.

W czasiedrugiej wojny światowej współpracował z brytyjskim wywiadem, zajmując siękonstruowaniem maszyn deszyfrujących. Po wojnie zaś...

VARGAS Dornelles Getulio (1883 - 1954)

Nie mogę wam ofiarować nic więcej jak życie

Polityk brazylijski. Karierę zaczynał od stanowiska gubernatora stanu RioGrandę. W 1930 roku, w wyniku rewolucji, doszedł do władzy i sprawował ją przeznastępne piętnaście lat.

W 1945 roku, po wymuszonym odejściu z urzędu, założyłBrazylijską Partię...

Historia konfliktu Francusko - Wietnamskiego do postanowień konferencji genewskiej z 1954 r.

Powierzchnia Wietnamu wynosi 330 tysięcy kilometrów kwadratowych. Centrum kraju zajmują góry i wyżyny, natomiast trzonami części północnej i południowej są rozległe delty dwóch rzek. Na południu znajduje się delta potężnego Mekongu, a na północy delta Rzeki Czerwonej. Historia Wietnamu liczy ponad dwa tysiące lat. Przez większą część swych dziejów kraj ten znajdował się w orbicie wpływów chińskich. W 939 roku Wietnamczycy, po serii powstań uzyskali ...

Fenomenologia egzystencjalna Alfreda Schtza

Alfred Schtz urodził się 13 kwietnia 1899 w Wiedniu a zmarł 20 maja 1959 w Nowym Jorku) – był austriackim filozofem i socjologiem, głównym reprezentantem socjologii fenomenologicznej.

Zofia Nałkowska (1884 — 1954)

Urodziła się w Warszawie. Dzięki ojcu, Wacławowi Nałkowskiemu, wybitnemu uczonemu, publicyście i krytykowi literackiemu, wcześnie została wprowadzona w środowisko literackie Warszawy. Debiutowała wierszami na łamach „Chimery”,. Wspomnienia rodzinne znalazły wyraz w znakomitej powieści Dom nad...

MEMORIAŁ DE SAINTE-HELENE, klasyczne dzieło hr. de Las Casesa

Stenogram jego rozmów z Napoleonem, rozpoczętych 1815 na pokładzie okrętu „Northumberland” i kontynuowanych w Longwood na Wyspie Św. Heleny. W 1816 Las Cases na rozkaz gub. Lowe’a musiał opuścić wyspę, a jego rękopisy zostały skonfiskowane. Odzyskał je dopiero w 1821 po śmierci Napoleona i...