Memoriał Alfreda Smoczyka 1951

Czytaj Dalej

GEORGES ALPHONSE JOSEPH (1875-1951) - generał

Oficer francuski, absolwent szkoły oficerskiej Saint-Cyr, uczestnik I wojny światowej, od 21 paździer­nika 1939 r. dowodził najważniej­szym francuskim Frontem - Północ-no-Wschodnim. Podczas niemiec­kiej ofensywy w maju 1940 r. nie potrafił odpowiednio szybko zarea­gować na uderzenia oddziałów pan­cernych...

HALIFAX Edward Frederick Lindley Wood lord Halifax (1881-1951) - polityk

Brytyjski działacz Partii Konserwa­tywnej, w latach 1926-31 był wice­królem Indii. W 1934 r. odziedzi­czył po swoim ojcu tytuł lordowski.

Od lutego 1938 r. był ministrem spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii i gorąco popierał poli­tykę *appeasementu premiera Neville'a *Chamberlaina. Jednakże we wrześniu...

HORTON MAX (1883-1951) - admirał

Brytyjski oficer, doświadczony ma­rynarz floty podwodnej z okresu I wojny światowej, we wrześniu 1939 r. dowodził flotą rezerwową *Royal Navy. W 1941 r. został pro­mowany do stopnia admirała, a w li­stopadzie 1942 r. zastąpił Percy'ego Noble'a na stanowisku głównodo­wodzącego Western Approaches...

MANNERHEIM CARL GUSTAF EMIL von (1867-1951) - marszałek

Oficer fiński, jako żołnierz armii ro­syjskiej (przed 1917 r. Finlandia na­leżała do Rosji) brał udział w woj­nie rosyjsko-japońskiej (1904-05) i w I wojnie światowej. W grudniu 1917 r., po uzyskaniu przez Finlan­dię niepodległości, objął naczelne dowództwo armii i w 1918 r. kiero­wał nią w walce z...

PETAIN PHILIPPE OMER (1856-1951) - polityk

Francuski oficer, okryty sławą do­wódca obrony Verdun podczas 1 woj­ny światowej, w latach 1917-18 do­wodził wojskami francuskimi na froncie zachodnim. W latach 1918-31 był generalnym inspektorem armii oraz wiceprzewodniczącym Najwyż­szej Rady Wojennej i Najwyższej Ra-. dy Obrony Narodowej (1920-31). Ja­ko...

Tadeusz Borowski (1922-1951)

Prozaik, poeta, publicysta. Dzieciństwo spędził na Ukrainie. Jego rodzicom, represjonowanym przez władzę radziecką (matka zesłana na Syberię, ojciec w łagrze), udało się w 1932 r. wrócić do Warszawy.

Podczas okupacji pracował jako stróż nocny i uczył się na tajnych kompletach. W 1943 r. został...

Rozwój intergracji gospodarczej w ramach WE / UE - EWWiS – 1951

Celem tej wspólnoty było przyczynianie się do rozwoju gospodarczego, wzrostu zatrudnienia i poziomu życia w państwach członkowskich przez ustanawienie wspólnego rynku węgla i stali, co miano osiągnąć znosząc:

opłaty przywozowe i wywozowe,

podatki o podobnym znaczeniu oraz...

MONUMENTOM PRO COMITIIS GENERALIBUS REGNI SUB REGE CASIMIRO PRO REIPUBLICAE ORDINATIONE CONGESTUM, Memoriał o urządzeniu Rzeczypospolitej

MONUMENTOM PRO COMITIIS GENERALIBUS REGNI SUB REGE CASIMIRO PRO REIPUBLICAE ORDINATIONE CONGESTUM, Memoriał o urządzeniu Rzeczypospolitej, traktat J. Ostroroga, zawierający projekt reformy ustroju państw, i społ. Polski. Powst. w 2 poł. XV w., bliższa data sporna. Tekst oryginału zaginął i dzieło...

Brytania od roku 407 do czasów Alfreda Wielkiego

-  407 r. – zalanie Galii przez Germanów, opuszczenie Brytanii przez rzymskiego dowódcę Konstantyna, który ogłosił się cesarzem – zakończenie panowania rzymskiego w Brytanii

-  440 r. – najazdy Anglów, Sasów i Jutów, ludów zamieszkujących Płw. Jutlandzki

-  przebieg podboju nieznany – relacje...

ARGENTYŃSKI PRZEWRÓT 1951.

Prezydent Juan Domingo Peron (1895-1974) faktycz­nie sprawował w Argentynie władzę dykta­torską. W rządzeniu pomagała mu żona Eva (Evita) (1919-1952). W 1951 gospodarka kraju znalazła się w stanie kryzysu, spadły obroty handlu zagranicznego, szybko rosła inflacja, strajkowali kolejarze, strażacy i...

WIKINGÓW NAJAZDY NA WESSEX ALFREDA 871 -896

Duńczycy z Europy przy poparciu Duńczyków z Anglii prze­prowadzili najazdy jeszcze w latach 892-896, ale Alfred nękał ich wojną pod­jazdową.

ADAMIC Louis (1899 - 1951)

Oficjalnie się przepracował

Amerykański nowelista i dziennikarz !0chodzenia słoweńskiego. Do StanówZjednoczonych wyemigrował w wigku 14 lat. Pisał przede wszystkimo losie emigrantów w USA i o wielonarodowym tyglu amerykańskiejspołeczności. Adamie wierzył w wielki potencjał Ameryki, ale napięcia...

BOROWSKI Tadeusz (1928 - 1951)

Pożegnanie z Tadeuszem

Pisarz. Słynne Pożegnanie z Marią napisał mając dwadzieścia pięć lat. Czterylata później już nie żył. Popełnił samobójstwo zaledwie w tydzień po tym, jak urodziłamu się córka. Wziął sporo środków nasennych, odkręcił gaz, uszczelnił otwórwentylacyjny.

Rano o godzinie...

Fenomenologia egzystencjalna Alfreda Schtza

Alfred Schtz urodził się 13 kwietnia 1899 w Wiedniu a zmarł 20 maja 1959 w Nowym Jorku) – był austriackim filozofem i socjologiem, głównym reprezentantem socjologii fenomenologicznej.

Tadeusz Borowski (1922 — 1951)

Urodził się w Żytomierzu, studiował w czasie wojny i później filologię polską. W 1942 anonimowo ogłosił w konspiracji cykl poetycki Gdziekolwiek Ziemia. W latach 1943—1945 był więziony w hitlerowskich obozach koncentracyjnych. W r. 1945 opublikował w Monachium tom wierszy Imiona nurtu, a razem z...

MEMORIAŁ DE SAINTE-HELENE, klasyczne dzieło hr. de Las Casesa

Stenogram jego rozmów z Napoleonem, rozpoczętych 1815 na pokładzie okrętu „Northumberland” i kontynuowanych w Longwood na Wyspie Św. Heleny. W 1816 Las Cases na rozkaz gub. Lowe’a musiał opuścić wyspę, a jego rękopisy zostały skonfiskowane. Odzyskał je dopiero w 1821 po śmierci Napoleona i...