Memnoch Diabeł

Czytaj Dalej

Diabły tasmańskie

Wbrew temu, co się powszechnie sądzi, diabły tasmańskie są słabymi myśliwymi. Ich pokarmem są głównie padłe owce, walabie i wombaty. Swy­mi silnymi szczękami diabły tasmańskie rozry­wają ciała martwych zwierząt i miażdżą ich koś­ci. Potrafią one podawać sobie pokarm do pyska używając...

DIABEŁ

DIABEŁ, ilustrowane pismo satyr.-humoryst., wyd. 2 razyw miesiącu w Krakowie 1869-1922. Redaktorami byli: A.Kleczewski, 1870 L. Maliczak, 1871-74 A. Grynfeld, 1875-78K. Bartoszewicz, 1879-80 S. Strzeszyński, 1881-91 A. Słomski,1892-96 E. Borkowski, 1897-1905 A. N o w a k , 1906-21 W.Borkowski, 1922 W...

ADWOKAT DIABŁA

Łac. advocatus diaboli, pop. nazwa kardynała promotora wiary, łac. Promotor fidei, tj. rzecznika publicznego w procesie beatyfikacyjnym a. kanonizacyjnym przed Kongregacją Obrzędów, S. Congregatio Rituum, w kościele rz.-kat., zgłaszającego zarzuty przeciw wnioskowi i osobie kandydata; przen. obrońca sprawy...

DIABEŁ

Szatan, zły duch, demon, kusiciel; upadły anioł, potępiony i strącony do piekieł; gr. diabolos 'oszczerca'; zob. też Belfagor, Fra Diavolo; Robert (Diabeł); Róg (Diabeł rogaty); Sześć (Pal go sześć). Adwokat diabła zob. Diabelska Wyspa zob. Wyspa (Diabelska). Diabelski młyn zob. Młyn.

Diabeł i...

ZAMORSKI DIABEŁ, powieść W. Sieroszewskiego

ZAMORSKI DIABEŁ, powieść W. Sieroszewskiego, której źródło stanowiły notatki A. Potaniny z wyprawy tybetańskiej, po jej śmierci przekazane Sieroszewskiemu w Petersburgu w celu opracowania literackiego. Prwdr. w języku ros. w czasopiśmie „Mir Bożyj" 1900 pod oboma nazwiskami. Znacznie zmien, i rozsz...

ROBERT DIABEŁ

Fr. Robert le Diable, bohater legend śrdw., przed urodzeniem sprzedany diabłu przez matkę, która nie mogła doczekać się dziecka, poświęca wszystkie swe siły popełnianiu okropnych zbrodni i bestialstw. Gdy dowiaduje się o przyczynie swego postępowania, szuka oczyszczenia u pustelnika, odbywa nałożoną...

Diabeł

(gr. “oskarżyciel, kusiciel”). Nazwa używana na oznaczenie Lucyfera lub szatana, przywódcy upadłych aniołów. Aluzje do szatana i jego zwolenników są częste w Piśmie Świętym (np. Mdr 2, 24; Mt 25,41; Łk 10, 18; Jud 6, 9; Ap 12, 9-12; 16, 14).

Zob. aniołowie, demony.

Diabeł i szatan

Diabeł i szatan Słowo "szatan" jest nieprzetłumaczonym słowem hebrajskim, które znaczy "przeciwnik", a diabeł to tłumaczenie greckiego słowa "diabolos", które znaczy kłamca, wróg lub fałszywy oskarżyciel. Gdybyśmy mieli wierzyć, że szatan i diabeł są istotami poza nami i są odpowiedzialne za grzech, wówczas tyle razy ile występuje to słowo w Biblii musielibyśmy odnieść je do tej złej osoby. Użycie tych słów w Biblii pokazuje, że są one użyte jako zwykłe ...

Diabeł komercjalizuje potrzeby ludzi

Ludzie absolutnie odporni na wykluczanie nie istnieją. Bywają ludzie bardzo świadomi swojej podsterowności pod wpływem lęku o wykluczenie i tacy łatwo rozpoznają sytuacje, w których dochodzi do manipulowania ich potrzebami. Bywają ludzie ulegający lękowi o wykluczenie tylko w obrębie zachowującym ich poczucie wolnego wyboru i samodzielnego dokonywania ocen. Np. wnuczek, który od razu się buntuje, gdy słyszy od dziadka: "Załóż kurtkę, bo ci zimno!", "Zjedz śniadanie,

Motyw diabła w literaturze

Diabeł - Zły duch, którego zadaniem jest skłonienie człowieka do grzechu. Przedstawiany najczęściej na wzór greckiego Pana jako kozłonogi i kozłorogi stwór z długim ogonem, dzierżący w ręku widły. W kulturze polskiej bardzo często istny Niemczyk-we fraku i cylindrze. W przeciwieństwie do kulturowego...