MEMFIS

Memfis pozostał ważną metropolią w czasie długotrwałej dominacji Teb jako stolicy i dopiero po 2500 latach istnienia zagroziło jego pozycji ppwstanie Aleksandrii; ale jeszcze w czasach rzymskich był ludnym i potężnym miastem, budzącym podziw Rzymian.