Membrana (akustyka)

Membrana (akustyka)

Czytaj Dalej

Akustyka - Informacje ogólne

Każde wrażenie, otrzymane za pośrednictwem ucha (narząd Cortiego w uchu wewnętrznym), nazywamy głosem. Źródło głosu jest zawsze w obrębie kuli ziemskiej. Doświadczenia wykazują, że do wzbudzenia głosu są potrzebne nagłe, krótkie uderzenia (głos krótki). Głos ciągły powstaje , gdy liczne...

Co to jest akustyka?

Nauka zajmująca się własnościami dźwięku nazy­wana jest akustyką. Jedną z właściwości dźwięku jest fakt, że odbija się on od twardych powierzch­ni. Jeśli krzykniecie w kierunku odległej pionowej powierzchni, to odbity od niej dźwięk dotrze do waszych uszu i usłyszycie wyraźne echo. Czas, po...

Podstawy akustyki wnętrz

Podstawy akustyki w biurze O tym, że akustyka wnętrza ma kluczowe znaczenie dla człowieka wiedzieli już starożytni. Budując amfiteatry używali technik, jak rezonatory helmholtza, do których my dopiero w XX dorobiliśmy aparat matematyczny i nauczyliśmy się wykorzystywać w bardziej przemyślany sposób. W XX w. rozwój wiedzy o akustyce zwiększył nie tylko świadomość dotyczącą projektowania i budowy sal koncertowych, ale również wpływu akustyki na środowisko ...

Akustyka

1. dział fizyki zajmujący się zjawiskami związanymiz powstawaniem, rozchodzeniem się fal sprężystych(m.in. dźwięków);

2. potocznie: słyszalność dźwięków we wnętrzach- mówi się wtedy o dobrej lub złej akustyce, np. sali koncertowej.