Mem (litera alfabetu hebrajskiego)

Czytaj Dalej

Konflikty na subkontynencie indyjskim - Martwa litera „Pancha Shila”

Pozostałości kolonii portugalskich w Indiach po niepowodzeniach negocjacji zostały zbrojnie zaanektowane przez Indie 17.12.1961r. Spotkało się to z krytyką na forum ONZ. W sierpniu 1959r., po stłumieniu powstania w Tybecie, Chiny zaatakowały Indie, zajmując część terytorium indyjskiego w Himalajach. W...

Dzienniki i ich rodzaje - Alfabet (abecadło, w XIX wieku abecadlnik)

Pamiętnik utworzony z al­fabetycznie ułożonych haseł, poświęcony przyjaciołom, osobom znajomym i znanym, ale także wrogom. Szczególnie znani autorzy abecadeł to: A. Sło-nimski, S. Kisielewski, J. Urban, S. Stomma, Cz. Miłosz (dwukrotnie: „Abe­cadło Miłosza”, Kraków 1997, „Inne abecadło” Kraków...

Dzieje pisma - Pierwszy alfabet

Pierwszy alfabet literowy stworzyli Fenicjanie.

LITERY. Miesięcznik społeczno-kulturalny Wybrzeża

LITERY. Miesięcznik społeczno-kulturalny Wybrzeża, pismo wyd. w Gdańsku 1962-74 (w 1974 pt. Miesięcznik Kulturalny Litery) pod redakcją W. Slawika (1962-63), E. Milewskiego (1963-73), A. Cybulskiego (1973-74); ponadto w skład kolegium red. wchodzili m. in.: T. Bolduan, B. Fac, S. Fleszarowa-Muskat, M...

K (litera)

Litera istniejąca w alfabecie łacińskim, ale z czasem prawie zupełnie zastąpiona przez C, z wyjątkiem wyrazów Kalendae, Karthago (które pisano również przez C) oraz inicjałów pewnych wyrazów gr.

LITERA

lit(t)era litera alfabetu; przen.

ALFABET JĘZYKA

  ALFABET JĘZYKA {alfa i beta — nazwy dwóch pierwszych liter alfabetu greckie­go) ang. Do alfabetu języka należą -^ zmienne oraz —> stałe (a) logiczne i ewentualnie pozalogiczne, a także znaki interpimkcyjne, np.

Litery

Alfabet jako połączenie samogłosek i spółgłosek, a zatem ,,ducha" i „materii", oraz jako całość wszystkich znaków języka odczuwano jako symbol pełni i doskonałości także całego kosmosu; stosowano go więc także apotropaicznie.

Język hebrajski

Stary, klasyczny język, w którym napisano niemal wszystkie księgi Starego Testamen-tu. Po niewoli babilońskiej jego miejsce zajął język aramejski, toteż hebrajski mniej więcej w IV wieku przed Chrystusem przestał być językiem używanym w mowie potocznej. Odrodził się jednak współcześnie jako...

Alfabet palcowy

alfabet palcowy; system znaków oparty na ruchach i układach palców, w którym poszczególnym głoskom od­powiadają osobne ułożenia lub ruchy palców.

Kostka do nauki alfabetu Braille'a

Odpowied­nie ustawienie trzech części kostki umożliwia ułożenie „litery" sześcio-punktowym alfabetem Braille'a.

Alfabet Morse'a

Alfabet Mo se'a określa znaki jako kombinację krótkich i długich impulsów (radiowych, optycznych, elektrycznych).

Jakie ćwiczenia mogą pomóc dziecku, jeśli myli ono litery?

Nauka czytania wymaga umiejętności rozpoznawania i szybkiego różnicowania liter. Dzieci dyslektyczne często mają trudności w zapamiętaniu obrazu graficznego liter, mylą jc. Można wówczas stosować następujące ćwiczenia:

1.    poznawanie, utrwalanie liter:

przestrzennych szczególnie zalecane w...

Znaki pisarskie - Alfabet

Nadto wieloraki sens greckiego słowa oroixelov był powodem dostrzegania w alfabecie ukrytej symboliki religijnej alfabetu.