Mem (litera)

Mem (litera)

Czytaj Dalej

Konflikty na subkontynencie indyjskim - Martwa litera „Pancha Shila”

Pozostałości kolonii portugalskich w Indiach po niepowodzeniach negocjacji zostały zbrojnie zaanektowane przez Indie 17.12.1961r. Spotkało się to z krytyką na forum ONZ. W sierpniu 1959r., po stłumieniu powstania w Tybecie, Chiny zaatakowały Indie, zajmując część terytorium indyjskiego w Himalajach. W...

LITERY. Miesięcznik społeczno-kulturalny Wybrzeża

LITERY. Miesięcznik społeczno-kulturalny Wybrzeża, pismo wyd. w Gdańsku 1962-74 (w 1974 pt. Miesięcznik Kulturalny Litery) pod redakcją W. Slawika (1962-63), E. Milewskiego (1963-73), A. Cybulskiego (1973-74); ponadto w skład kolegium red. wchodzili m. in.: T. Bolduan, B. Fac, S. Fleszarowa-Muskat, M...

K (litera)

Litera istniejąca w alfabecie łacińskim, ale z czasem prawie zupełnie zastąpiona przez C, z wyjątkiem wyrazów Kalendae, Karthago (które pisano również przez C) oraz inicjałów pewnych wyrazów gr.: fałszywym oskarżycielom wypalano na czole literę K {kalumnia), a Karyjczyków, Kreteńczyków i Cylijczyków...

LITERA

Z łac. lit(t)era litera alfabetu; przen., zw. w l.mn.: list; dokumenty; literatura; wiedza, uczóność'.

Bo litera zabija, a duch ożywia, łac. littera enim oćcidit, spiritus autem vivificat z Wulgaty, 2. List Pawła Ap. do Koryntian, 3, 6otrzymanie się litery prawa (dosłownego brzmienia, strony formalnej)...

Litery

W większości kultur obdarzone szczególnymi znaczeniami symbolicznymi; i tak islam rozróżnia np. między literami ognistymi, powietrznymi, wodnymi i ziemskimi, które poza tym jako materializacje Słowa Bożego są nosicielami szczególnych znaczeń, m.in. w odniesieniu do przeszłości, teraźniejszości i...

Jakie ćwiczenia mogą pomóc dziecku, jeśli myli ono litery?

Nauka czytania wymaga umiejętności rozpoznawania i szybkiego różnicowania liter. Dzieci dyslektyczne często mają trudności w zapamiętaniu obrazu graficznego liter, mylą jc. Można wówczas stosować następujące ćwiczenia:

1.    poznawanie, utrwalanie liter:

przestrzennych szczególnie zalecane w...