Melvyn Douglas

Melvyn Douglas

Czytaj Dalej

BADER DOUGLAS (1910-1983) - pułkownik

Brytyjski pilot, zyskał sławę dzięki nieprzeciętnym umiejętnościom i ogromnej sile woli, która pozwoli­ła mu zapanować nad kalectwem. Pomimo utraty nóg (jednej poniżej kolana, drugiej powyżej) w wypad­ku lotniczym w 1931 r. został pi­lotem myśliwskim, a od czerwca 1940 r. dowodził 12 Group Wing...

DAKOTA DC-3, Douglas - samolot

zakłady Douglas podjęły produkcję samolo­tu oznaczonego DST (Douglas Sleeper Transport). Do końca wojny zakłady Douglas zawarły kontrakty na do­stawę 10 047 samolotów, wśród których najliczniejsze (9500 egzem­plarzy) były C-47 Skytrain.

DAUNTLESS SBD/A-24, Douglas - samolot

Produkcja amerykańskiego bom­bowca nurkującego SBD-1, przysto­sowanego do startów z lotniskow­ców, rozpoczęła się w 1940 r.

Napędzany był silnikiem Wright R-l820-32 o mocy 950 KM i uzbro­jony w dwa najcięższe karabiny maszynowe kal. 12,7 mm, strzelają­ce do przodu samolotu oraz jeden ruchomy karabin...

DOUGLAS A-20 HAVOC/BOSTON - samolot

Amerykański samolot szturmowy, skonstruowany przez głównego projektanta zakładów Douglas, Eda Heinemanna, który w 1936 r.

INVADER A-26/B-26, Douglas - samolot

Zakłady Douglasa wybudowały 1091 sa­molotów w tej wersji.

MACARTHUR DOUGLAS (1880-1984) - generał

Jeden z najwybitniejszych i najbar­dziej kontrowersyjnych dowódców amerykańskich, absolwent akademii wojskowej West Point (1903), w czasie I wojny światowej był sze­fem sztabu, a następnie dowódca 42 dywizji piechoty walczącej we Francji. W okresie międzywojen­nym m.in. doradca wojskowy prezy­denta Filipin...

Czym charakteryzuje się McDonnell-Douglas F/A-18 Hornet?

Samolot McDonnell-Douglas F/A-18 Hornet powstał na bazie poprzednika, Northropa YF-17.

Douglas McGregor

Teoria zachowania pracowników Douglas McGregor zaprezentował w 1960 roku dwa przeciwstawne sobie obrazy (stereotypy, modele) pracownika, nazywając je umownie teorią X i teorią Y.

HYDE DOUGLAS

Douglas H. Conner, The importance of Douglas H. Daly, The Young Douglas H.