Melvins vs. Minneapolis

Czytaj Dalej

Swobodny przepływ usług: ZAKAZ DYSKRYMINACJI - Sprawa K.E vs. Francja, Włochy, Grecja

Chodziło o świadczenie wyspecjalizowanych usług turystycznych w tych krajach. Każde z tych państw, argumentując to troską o wysoki poziom usług świadczonych obywatelom, uzależniły prawo do uzyskania licencji na oprowadzanie wycieczek w tych krajach od zdanai egzaminu językowego. Z powodu ogromnej...

Komisja EU vs RFN: (sprawa piwa)

W RFN przyjęto regulację, że pod nazwą PIWO- można sprzedawać tylko te napoje, które są wyprodukowane tylko wg specjalnego procesu ( tak jak to robią w RFN). Była to ukryta dyskryminacja dla piw z państw obcych. ETS uznał że ta regulacja jest sprzeczna z zapisami, i że piwo jest nazwą ogólną...

Blue eyes vs brown eyes – speech

Ladies and gentlemen,

We have gathered here today to solve the problem that has been bothering us for the past few weeks, namely the division into blue and brown-eyed people. Some of us have expressed their doubts as to whether this separation is correct and appropriate, and my aim here is to persuade you in that...

Job vs. Profession

Will computers control humans in the future? People always tend to seek the easy way out looking for something that would make their lives easier. Machines and tools have given us the ability to do more in less time giving us, at the same time, more comfort. As the technology advances, computers become faster and...

REAL PROGRAMMER vs. AMATEUR PROGRAMMER

My adventure with programming began one year ago when I spent $1,500 to buy newest version of my favorite program - "Microsoft Visual Basic 5.0 Professional." Very quickly after that I started to participate in a "Visual Basic Discussion Group" over the Internet. When I first go there I was surprised by how many...

ISDN - BRI vs PRI

ISDN 1. Co to jest ISDN 2. Na jakiej zasadzia komutacji działa ISDN 3. Czym się różni abonent BRI od PRI . Linie dzierżawione doskonale nadają się do stałych połączeń, którymi transmituje się duże ilości danych. Ale świetną alternatywę dla połączeń stałych stanowi system połączeń komutowanych zwany ISDN . ISDN to sieć cyfrowa z integracją usług (Integrated Services Digital Network – ISDN). Pozwala poprzez standardowe linie telefoniczne przesyłać dane w ...

Mediacje vs Negocjacje- konspekt zajęć

Konspekt zajęć- MEDIACJE vs NEGOCJACJE I. Część teoretyczna Mediacje, negocjacje- omówienie każdej z metod rozwiązywania problemów II. Część praktyczna 1. Negocjacje/ mediacje- ćwiczenia grupowe Podział grupy na mniejsze 4-5 osobowe grupki Zadaniem poszczególnych grup jest zastanowienie się oraz odpowiedź na pytania w formie pisemnej: -jakie są cechy dobrego mediatora? -w jakich sytuacjach prowadzone są mediacje i negocjacje? Jakie rodzaje konfliktów mogą ...

Consonants vs vowels

Letter y, especially at the end of words is always pronounced like Y In the word myth! It’s very important because vowels occurring at the end of a word are inflectional endings, that is, they indicate the syntactical (which means that in sentence we know that one word relates to the other because of the concord of forms), function of the word. Compare and read: Singular masculine Singular Famine Singular neuter Dobry student (good Male student) dobra studentka(good female ...