Melvin Stewart

Czytaj Dalej

MENZIES STEWART (1890-1968) - polityk

Brytyjski oficer, w czasie I wojny światowej rozpoczął służbę w wy­wiadzie Mile (nazywanym rów­nież MI6). W listopadzie 1938 r. zo­stał wyznaczony w testamencie sze­fa Secret lntelligence Service (utworzonego w miejsce MI6, acz­kolwiek w dalszym ciągu używano starej nazwy) adm. Hugh Sinclaira na jego...

CASTLEREAGH Robert Stewart (1769 - 1822)

Niebezpieczny nóż do papieru

Angielski wicehrabia i mąż stanu. Od 1790 roku, przez ponad trzydzieści lat,pełnił wiele znaczących funkcji rządowych, w tym m.in. wielokrotnie ministra sprawzagranicznych i ministra wojny. Organizator koalicji anty-francuskiej.

W trakcieprzygotowań do konferencji czterech...

Recenzja książki pt. „Mosty zamiast murów” red. John Stewart.

Komunikacja w ogólnym znaczeniu to porozumiewanie się, przekazywanie myśli, czy też udzielanie wiadomości. Jest procesem społecznym, a więc ważnym elementem życia społecznego. Komunikacja interpersonalna jest procesem, dzięki któremu jednostka w bezpośrednim kontakcie z inną osobą przekazuje i otrzymuje informacje. I właśnie na przykładzie życia rodzinnego można to przeanalizować, gdzie umiejętność skutecznego porozumiewania się kształcona jest każdego dnia gł.

CASTELREAGH Henry Robert Stewart (12 VIII 1769 - 18 VI 1822), polityk ang.

w Mount Stewart w Irlandii, od 1794 członek parlamentu, 1798--1801 min.