Gałęzie zatoki jamistej

Gałęzie zatoki jamistej (rami sinus caueniosi). Są to przeważnie liczne drobne naczyńka zaopatrujące zwój półksiężycowaty n. trójdzielnego, przysadkę mózgową oraz ściany zatoki jamistej. Niektóre z tych gałązek zespalają się z t. oponową środkową.

Część końcowa t. szyjnej wewnętrznej...

Gałąź zatoki stępu

Gałąź zatoki stępu (ramus sinus tarsi) przenika przez zatokę stępu — kanał położony między kością skokową a piętową — i łączy się z t. piszczelową tylną lub z t. podeszwową przyśrodkową. Gałąź ta jest filogenetycznie ważna, silnie rozwinięta u ssaków i zarodków ludzkich. Często...

ZATOKI OPONY TWARDEJ

Zatoki opony twardej (sinus durae matris) są głównymi przewodami, które przyjmują krew żylną z mózgowia, znacznej części oczodołu oraz błędnika, jak również z opony twardej i kości czaszki. Do nich uchodzą wiec żż. mózgowia, żż. oczne, żż. błędnika, żż. opony twardej mózgowia oraz żż...

Zatoka strzałkowa górna

 Zatoka strzałkowa górna (sinus sagi Hal is superior), nieparzysta, biegnie wzdłuż przyczepu sierpa mózgu w bruździe zatoki strzałkowej górnej od otworu ślepego do guzowatości potylicznej wewnętrznej. Zatoka ta uchodzi do spływu zatok położonego na tejże guzowatości. W swym przebiegu, zwłaszcza na...

Zatoka strzałkowa dolna

Zatoka strzałkowa dolna (sinus sagittalis inferior), również nieparzysta, biegnie w dolnym wolnym brzegu sierpa mózgu i uchodzi do zatoki prostej. Jest ona znacznie mniejsza od poprzedniej. Jej brak nie należy do rzadkości.

Zatoka strzałkowa dolna powstaje z kilku żył sierpa mózgu i przyjmuje przeważnie...

Zatoka prosta

Zatoka prosta f sinus reclus) powstaje z połączenia ż. wielkiej mózgu 7. zatoką strzałkową dolną i jest jej przedłużeniem. Zatoka ta biegnie w linii połączenia sierpa mózgu z namiotem móżdżku stromo ku dołowi i do tyłu do guzowatości potylicznej wewnętrznej i łączy się tu z zatoką...

Zatoka poprzeczna

Zatoka poprzeczna (sinus transiwrsus), parzysta, jest najobszerniejszą zatoką opony. Rozpoczyna się na guzowatości potylicznej wewnętrznej, wychodząc ze spływu zatok, i biegnie łukowato w bruździe zatoki poprzecznej łuski potylicznej w umocowanym brzegu namiotu móżdżku; kończy się ona w przejściu...

Zatoka esowata

Zatoka esowata (sinus sigmoideus), parzysta, jest przedłużeniem poprzedniej; leży ona w głębokiej bruździe zatoki esowatej kości skroniowej i uchodzi do górnej opuszki żyły szyjnej wewnętrznej. Z układem żylnym zewnątrzczaszkowym zatoka esowata łączy się u swego początku ż. wypustową sutkową...

Zatoka potyliczna

 Zatoka potyliczna (sinus occipitaiis) jest przewodem małym, nieparzystym lub parzystym. Biegnie ona ku dołowi w umocowanym brzegu sierpa móżdżku wzdłuż grzebienia potylicznego wewnętrznego. Najczęściej wychodzi ona ze spływu zatok i biegnie w kierunku otworu wielkiego. Na krótko przed dojściem do...

Zatoka jamista

Ściana przyśrodkowa w swej części górnej oddziela komorę przysadki od zatoki jamistej. Część dolna ściany przyśrodkowej przylega do powierzchni bocznej trzonu kości klinowrej. Jeżeli zatoka klinowa jest silnie rozwinięta, to jego ściana boczna jest bardzo cienka, wskutek czego między jamą...

Zatoki międzyjamiste

Zatoki międzyjamiste (sinus inlercauernosi). Na przednim i tylnym obwodzie dołu przysadki a częściowo również w jego dnie poprzecznymi żylnymi przewodami łączą się z sobą prawa i lewa zatoka jamista; są to z a t oki m i ę d z yj a m i s t e. przednia i tylna. Przysadka pod przeponą siodła opony...

Zatoka klinowo-ciemieniowa

Zatoka klinowo-ciemieniowa (sinus sphenoparielalis). parzysta, powstaje z żył powierzchni półkul mózgowych; biegnie ona łukowato w kierunku przyśrodkowym. począwszy od kąta klinowego kości ciemieniowej wydłuż wolnego brzegu skrzydła mniejszego kości klinowej. Pod wyrostkiem pochyłym przednim uchodzi...

Zatoka skalista górna

Zatoka skalista górna (sinus petrosus superior} tworzy tylny górny odpływ zatoki jamistej; ciągnie się ona ku tyłowi i bocznie wzdłuż górnej krawędzi części skalistej kości skroniowej w przyczepie namiotu móżdżku i uchodzi do części początkowej zatoki esowatej, czasem do zatoki poprzecznej. Zatoka...

Zatoka skalista dolna

Zatoka skalista dolna (sinus petrosus inferior)> większa od poprzedniej, tworzy dolny odpływ zatoki jamistej; biegnie ona wzdłuż tylnej krawędzi części skalistej kości skroniowej w bruździe zatoki skalistej dolnej do części przyśrodkowej otworu szyjnego; następnie poniżej podstawy czaszki skośnie...

Zatoki opony twardej

Zatoki opony twardej (sinus durae matris) są główTiymi przewodami, które przyjmują krew żylną z mózgowia, znacznej części oczodołu oraz błędnika, jak również z opony twardej i kości czaszki. Położone na wewnętrznej powierzchni czaszki między dwiema blaszkami opony twardej są przewodami...

Wojna w Zatoce Perskiej

W sierpniu 1990 roku wojska irackie zaatakowały i zajęty sąsiedni Kuwejt. Po odrzuceniu przez Irak rezolucji ONZ, wzywającej do wycofania wojsk, międzynarodowe siły zbrojne skoncentrowane zostały w rejonie Zatoki Perskiej. W wojnie, która wkrótce wybuchła, armia iracka nie miała szans na...

Stany Zjednoczone w pierwszych latach powojennych. Inne kraje Ameryki w latach 1945 - 1992 - Inwazja w Zatoce Świń

 

W latach 1960-1965 na Kubie trwała wojna domowa, która pochłonęła tysiące ofiar. Dzieje tego mało znanego epizodu historii są do dziś owiane w znacznym stopniu tajemnicą. Terrorystyczny kurs Castro uległ w tym czasie zaostrzeniu. Wiosną 1961 r. emigranci kubańscy w USA (z byłym premierem rządu...

Świat islamu po II wojnie światowej. Konflikt bliskowschodni - Inwazja Kuwejtu i wojna w Zatoce Perskiej

 

W Kuwejcie, pustynnym emiracie naftowym, zamożnym i cywilizowanym kraju, od 200 lat władzę sprawuje dynastia Sabahów. Byli oni klientami brytyj­skimi, także w okresie gdy ziemie arabskie należały do Turcji. Po I wojnie światowej doszło do wyznaczenia granic Kuwejtu z Irakiem i Arabią Saudyjską. Kuwejt...

Świat islamu po II wojnie światowej. Konflikt bliskowschodni - Emiraty Zatoki Perskiej. Oman

 

W latach 60-tych niepodległość uzyskały protektoraty brytyjskie: Bahrajn (emirat pod władzą dynastii Halifa), Katar (emirat pod władzą dynastii Tan(), w 1971 zaś z 7 szejkatów na wybrzeżu Zatoki Perskiej i Zatoki Omańskiej powstała federacja pod nazwą Zjednoczone Emiraty Arabskie zdominowana przez...