Melvil Dewey

Melvil Dewey

Czytaj Dalej

John Dewey (1859 - 1952)

    Prace Dewey'a dostępne w języku polskim: Demokracja i wychowanie; Filozofia a cywilizacja; Jak myślimy; Moje pedagogiczne credo; Szkoła a społeczeństwo; Szkoła a dziecko; Zasady moralne w wychowaniu.

John Dewey (1859 - 1952) - Poglądy

   Dewey  powiadał ponadto,  że poznanie nie powinno zajmować się kontemplowaniem wiecznego bytu, powinno być działaniem na rzecz społeczeństwa, być środkiem, instrumentem osiągania celów, które są wartościami.

Wychowanie jako funkcja społeczna. Koncepcja J. Dewey’a

Wychowanie jest funkcją społeczną zapewniającą kierowanie rozwojem istot racjonalnych przez wdrążenie ich do uczestnictwa w życiu grupy, do której należą.

Elementy:

- Materiał

- Operacje

- Reguły

>> „teoria dziedziczenia społecznego, w której myśl której socjalizacja to proces włączania się...

DEWEY JOHN

Green, The Deweyan Growth Metaphor and the Problem of Sufficiency, Educational Theory 26 (1976) 355-365; K.

John Dewey - „Moje pedagogiczne credo”

Po dwóch latach John Dewey wstąpił na uniwersytet w Baltimore w celu dalszego specjalizowania się w dziedzinie filozofii. John Dewey głosił, że cała wiedza i działalność ludzi pełnią jedynie funkcje instrumentalne, które stanowią narzędzia służące przystosowaniu się do otaczającego środowiska i opanowaniu go.

John Dewey

kolejny to instynkt tworzenia czyli popęd konstruktywny jak pisze o nich Dewey to odnajdywanie przez dziecko swego wyrazu w czynnym zachowaniu się. Dewey w swojej książce napisał „żyjmy z naszymi dziećmi”.

Doktryny pedagogiczne-J.Dewey (1859-1952)

DEWEY (1859-1952) Pozytywne nawiązanie do Roussean. Dewey przywrócił punkt ciężkości na dziecko, przewrót kopernikański w pedagogice – dziecko w centrum.

John Dewey – Twórca nowego kierunku w pedagogice i szkoła pracy

John Dewey głosił, że cała wiedza i działalność ludzi pełnią jedynie funkcje instrumentalne, które stanowią narzędzia służące przystosowaniu się do otaczającego środowiska i opanowaniu go.

Komisja Edukacji Narodowej, Herbart, Spencer, Dietl, Dewey, Kerschensteiner, Key.

Dewey wyodrębnił etapy myślenia prowadzące do rozwiązania problemu: odczucie trudności określenie trudności – sformułowanie problemu szukanie rozwiązań – formułowanie hipotez wyprowadzenie drogą rozumowania wniosków z rozwiązań – logiczna weryfikacja hipotez dalsze obserwacje prowadzące do przyjęcia lub odrzucenia hipotezy – empiryczna weryfikacja hipotezy.