Meluzyna

Meluzyna

Czytaj Dalej

MELUZYNA

Opowieść o Meluzynie, fr. Meluzyna, meluzynka, w XVII w. Nowa Meluzyna, nm. Piękna Meluzyna uwertura opus 32 (1833) F.

HISTORIA O MELUZYNIE

Motyw ten powiązał twórca powieści z podaniem genealogicznym o wywodzących się z Poitieu Lusignanach, czyniąc matką rodu piękną Meluzynę, przybierającą niekiedy postać półkobiety o wężowym czy rybim ogonie.

Meluzyna

Świecznik wiszący, umieszczanyzwykle u stropu sal jadalnych; zazwyczaj w postacidrewn. popiersia kobiecego, umieszczonego na złączeniurogów jelenich, tworzących ramiona świecznika;szczególnie popularny w średniowieczu,

(franc. Melusine, bohaterka średniowiecznych romansów,przybierająca niekiedy postać...