Melt Banana

Melt Banana

Czytaj Dalej

Banan

Banan należy do rodziny Musaceae, zawierającej ok. Proporcje bananowatych są wręcz posągowe, przez co rośliny te nadają się do przestronnych wnętrz.

Czym są banany?

Bananowce owocują po 12-15 miesiącach. Banany pochodzą z południowej i południowo-wschodniej Azji, skąd arabscy kupcy sprowadzili je do wschodniej Afryki, a europejscy podróżnicy zaczęli uprawiać banany na Wyspach Kanaryjskich.

Kto jest największym producentem bananów?

Na Karaibach, również mających znaczny udział w światowym rynku, banany uprawia się głównie w małych gospodarstwach. Oba wspomniane regiony są głównymi do­stawcami bananów na dwa najważniejsze rynki zbytu - do Ameryki Północnej i Europy.

Czym jest handel bananami?

Porozumienie z grudnia 1992 roku stanowiło, że banany z tych krajów nadal będą obję­te preferencjami celnymi. Wprowadzono limit dla bananów „dolarowych".