Melša - Frank Zappa meets Darkthrone

Czytaj Dalej

FLETCHER FRANK JACK (1885-1973) - wiceadmirał

Amerykański oficer marynarki, roz­począł wojenną karierę od fatalnej w skutkach decyzji uzupełnienia paliwa okrętów jego zespołu opera­cyjnego w niefortunnym terminie, opóźniając przybycie na wyspę Wake. Umożliwiło to Japończykom zajęcie wyspy 23 grudnia 1941 r. Aczkolwiek już w czasie bitwy na...

KNOX FRANK (1874-1944) - polityk

prezydent Franklin D.

NAKAJIMA KI-84 HAYATE („Frank") - samolot

Samolot myśliwski, uznany za naj­lepszy ze wszystkich używanych przez Japonię w wojnie na Dalekim Wschodzie, powstał w 1942 r. Pro­totyp oblatano w marcu 1943 r. Po zakończeniu prób w specjalnej jed­nostce, sformowanej w październi­ku 1943 r. do testowania nowych samolotów w warunkach bojo­wych, wiosną 1944...

Feudalizm we Francji - UTRWALENIE SIĘ FEUDALNEJ WŁASNOŚCI ZIEMI U FRANKÓW ZA PANOWANIA KAROLINGÓW W VIII - IX w.

Kiedy więc umowy prekaryjskie wiązały przedstawicieli dwóch klas antagonistycznych, skutek był taki, że wolny chłop frankijski tracił prawo własności gruntu, a stan posiadania wielkich feudałów rósł niepomiernie.

Państwo franków

W omawianym przez nas okresie rozróżniamy dwie grupy plemion frankijskich: * franków salickich, zamieszkałych w pobliżu Morza Północnego, * franków rypuarskich, których siedziby znajdowały się głównie na prawym brzegu środkowego Renu.

Pelargonium "Frank Headley"

Ta wspaniała, odporna roślina jest jednym z mieszańców, pochodzących od pelargonii rabatowej (P.zonale). Ma charakterystyczne dla wielu roślin z tego gatunku ubarwienie liści. Jej niemal okrągłe, pofałdowane liście mają białe brzegi. Choć jest łatwa w uprawie, utrzymanie jej z roku na rok wymaga...

FRANK

Francorum rex 'król Franków* na złotej monecie, bitej po raz pierwszy za czasów fr.

WOLLMAN FRANK

WOLLMAN FRANK, ur.

Frank Bunker Gilbreth

Frank Bunker Gilbreth jest jednym z przedstawicieli nurtu Industrial Engineering, natomiast swoją karierę rozpoczynał w budownictwie jako czeladnik murarski i stąd też jego pierwsze obserwacje i badania dotyczyły usprawnienia organizacyjnego pracy murarzy.

Anna Frank

Ponura codzienność Otto Frank zgromadził spore zapasy żywności w puszkach i innych artykułów niezbędnych dó życia, jednak po pewnym czasie rodzina musiała polegać na tym, co zdołali im dostarczyć uczynni koledzy z biura.

Frank Lloyd Wright

Connovera budującej domy oraz udział w zajęciach na uniwersytecie w Wisconsin 1887 Wyjazd z Wisconsin do Chicago; rozpoczęcie pracy dla firmy Addler and Sullivan 1889 Projekt własnego domu i pracowni w Oak Park w Illinois 1893 Rozstanie z firmą Addler and Sullivan, działalność samodzielna 1901 Budowa Davenport House 1902 Budowa Fricke House i Willits House 1904 Budowa Martin House i najbardziej okazałego spośród tak zwanych „prairie house" - Dana House w ...

Powstanie, rozwój, ustrój i organizacja państwa Franków do początku VI wieku

– chrzest Chlodwiga w Paryżu, w obrządku katolickim -  tworzenie się nowej administracji frankijskiej z przybocznych urzędników i doradców króla -  wzrost własności latyfundialnej kosztem królewskiej i chłopskiej -  system poddańczo-pańszczyźniany -  immunitety  –  wyłączenie spod jurysdykcji urzędników królewskich, zwolnienie ich z podatków i służby wojskowej -  ...

Państwo Franków do upadku Merowingów

) dziedziczą również kobiety -  królowa Austrazji – Brunhilda *  próba ukrócenia wpływów możnych  *  spisek Pepina z Landen i biskupa Metzu Arnulfa *  wydanie królowej z małoletnim Sigilbertem Chlotarowi II, królowi Neustrii – zamordowani -  zjednoczenia państwa Franków przez Chlotara -  623 r.

Ekspansja terytorialna Franków

Wykształciły się dwie grupy Franków: Frankowie Ripuarscy- zamieszkujący prawy brzeg środkowego Renu i Menu.

Państwo Franków - Panowanie Chlodwiga. Państwo Merowingów

król Teodoryk w przymierzu z Sasami rozbił w bitwie nad Unstrutą państwo Turyngów i większą jego część przyłączył do państwa Franków Bawarowie utrzymali swoja niepodległość za cenę uznania zależności od potężnych Merowingów

Ustrój społeczny i polityczny Franków w okresie merowińskim

Wydarzenie to przeciwstawiło Franków, jako obrońców prawdziwej wiary, heretyckim Gotom i Burgundom. Rekrutowali się oni zarówno z Rzymian, jak i Franków.

PAŃSTWO FRANKÓW - FRANKOWIE

W omawianym przez nas okresie rozróżniano dwie grupy plemion franki j skich, a mianowicie: Franków Salickich zamieszkałych w pobliżu Morza Północnego oraz Franków Rypuarskich, których siedziby znajdowały się głównie na prawym brzegu środkowego Renu.

PAŃSTWO FRANKÓW - ZJEDNOCZENIE FRANKÓW PRZEZ CHLODWIGA

Katolicyzm stwarzał poza tym platformę porozumienia między królem Franków a cesarzem rezydującym w Konstantynopolu. Osadnicy franki j scy, składający się w olbrzymiej większości z wolnych wojowników, wzmocnili znacznie element drobnych rolników.

PAŃSTWO FRANKÓW - USTRÓJ SPOŁECZNY FRANKÓW

prawu zwyczajowemu Franków Salickich, możemy odtworzyć sobie życie tego społeczeństwa. Liczbowa przewaga tych wzmianek skłaniała niektórych badaczy do wyciągnięcia wniosku, jakoby w ekonomice ówczesnych Franków hodowla odgrywała przeważającą rolę.

PAŃSTWO FRANKÓW - PATRYMONIALNE PAŃSTWO FRANKÓW

Pagus dzielił się na mniejsze okręgi zwane setkami (centena), ponieważ początkowo pokrywały się one z terenem osiedlenia setki wojowników frankijskich wraz z ich rodzinami.