Melotte 111

Melotte 111

Czytaj Dalej

HEINKEL HE 111 - samolot

Niemiecki bombowiec; podobnie jak wiele innych samolotów bojowych budowanych w drugiej połowie lat trzydziestych, został zaprojektowa­ny dla potrzeb cywilnych i wojsko­wych. Pierwszy prototyp wyposażo­ny w dwa silniki BMW VI oblatano 24 lutego 1935 r. W czasie prób roz­winął prędkość większą niż wiele...

CHIŃSKI PODBÓJ NAM VIETU 111 p.n.e.

Około 500 p.n.e. chińscy kupcy zaczęli podróżować na południe, na tereny obec­nego Wietnamu; w okresie panowania dy­nastii Qin (221-207) w pobliżu Hanoi Chiń­czycy zbudowali warownie. Region ten zo­stał podbity przez chińskiego renegata, ge­nerała Czao Tuo (Trieu Da) (zm. po 208) i wcielony do nowego...