Melodramat macierzyński

Czytaj Dalej

Ochrona stosunku pracy kobiet w okresie ciąży i urlopu macierzyńskiego

Ochrona stosunku pracy w okresie ciąży oraz w okresie urlopu macierzyńskiego obejmuje wszystkie pracownice niezależnie od długości okresu ich zatrudnienia u danego pracodawcy. Wyjątkiem są pracownice zatrudnione na okres próbny krótszy niż miesiąc.

Na ochronę tę składa się:

1.zakaz wypowiadania i...

Pojęcie urlopu macierzyńskiego i zasiłku macierzyńskiego

Urlop macierzyński

Pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze :

-8 tygodni urlopu na zasadach urlopu macierzyńskiego – matce, która przyjęła ( przysposobiła ) dziecko w wieku do jednego roku,

-16 tygodni – przy pierwszym porodzie,

-16 tygodni – przy przysposobieniu dziecka, jednak nie dłużej...

Zasiłek macierzyński

Charakterystyka

Zasiłek macierzyński jest to jeden z wielu zasiłków. Wypłacany jest przez pracodawcę, który zobowiązany jest do wypłaty świadczeń z ubezpieczenia społecznego. Zasiłek wypłacany jest w trakcie urlopu macierzyńskiego w okresie wypłat w miejscu zatrudnienia przez okres:

16 tygodni przy...

Melodramat w Anglii - Początki i rozwój

W dziewiętnastym wieku melodramat, choć wyśmiewany przez wielu krytyków, cieszył się niebywałą popularnością wśród angielskiej publiczności.