Melodie Kurta Weill'a i coś ponadto

Czytaj Dalej

Okres melodii

Okres zaraz po urodzeniu, trwa pierwszy rok życia. Objawy prawidłowego rozwoju mowy :

- krzyk po urodzeniu, pierwsze porozumienie z otoczeniem (dziecko krzyczy, bo jest nagła zmiana temperatury, dziecko wypuszcza powietrze, nie słyszy bicia serca matki, niepokoi się, krzyczy: a, u, e ...)

- głużenie 2/3-4...