Mellit z Canterbury

Mellit z Canterbury

Czytaj Dalej

CANTERBURY

Augustyn przybył z Rzymu, aby nawrócić wyspiarzy, z. Katedra, jedna z najwspanialszych w Anglii, w stylu wczesnego gotyku ang. Zabójstwo w katedrze, ang.

ANZELM z CANTERBURY Św. abp.

uważał, że wcielenie Syna Bożego było koniecznym warunkiem dla uzyskania przez ludzi odpuszczenia ich grzechów; sądził również, że Bóg, który z własnej woli stworzył człowieka chcąc mu dać wiekuiste szczęście i przewidując grzech, powinien go odkupić.

AUGUSTYN z CANTERBURY Św.

wraz z 40 zakonnikami do Brytanii celem przeprowadzenia chrystianizacji Anglosasów; po przybyciu do Prowansji A. nie zdołał jednak przeprowadzić tego planu; osadził jedynie 2 bpów, w Londynie i w Rochester; nie osiągnął też porozumienia z przedstawicielami hierarchii celt.

BALDWIN z CANTERBURY, Baldvinus Devonius abp.

występuje pod dniem 16 X z tytułem błogosławiony.

CANTERBURY, Canterbury

katedra (Churchof Christ), zbudowana w miejscu dawnej bazyliki wzniesionejprzez Augustyna z C , zniszczonej 1057 w czasie najazdów duń.

Św. Anzelm z Canterbury

Zarzucił Anzelmowi, że z posiadania przez umysł pojęcia istoty doskonałej nie wynika jej istnienie w rzeczywistości, a przeto upadają i dalsze konsekwencje, wyciągnięte przez Anzelma.

Anzelm z Canterbury

Jan z Salisbury w swym Policraticus pierwszy raz nadaje św. Z drugiej strony był to umysł bardzo systematyczny i zwięzły, któryogromnie głęboko przeżywał problemy teologiczne i filozoficzne.

Anzelm z Canterbury - Wiara i rozum

Wiara nabiera u Anzelma ściślejszego znaczenia, podobnie i intelligere, względnie intellectus fidei, które teraz oznacza oglądanie,podziwianie z zachowaniem dziedziny tajemnicy, wznoszenie się rozumemdzięki łasce ku sferze nadprzyrodzonego.

Anzelm z Canterbury - Prawdy

Myśli są prawdziwelub fałszywe zależnie od tego, czy pozostają w stosunku rectitudo do swoichprzedmiotów: Zaiste oznaczanie jest słuszne i prawdziwe, gdy oznacza, że jest to, co jest.

Anzelm z Canterbury - Bóg

Anzelm wyraźnie widzi, że jedynie drogą analogiimożna wyrażać Jego tajemnicę: Tak więc z jednej strony natura ta jest niewysłowiona, ponieważ za pomocąsłów w żaden sposób nie może być wypowiedziana tak, jak jest,a jednocześnie nie jest fałszem to, co - idąc za wskazaniem rozumu -można o niej poznać j ak gdyby w zwierciadle.

Anzelm z Canterbury - Świat

W ten sposób rzeczy sąobdarzone bytem na wzór zawartych w Bogu idei (słowa) i jednocześnie poprzezstworzenie z materii nie są identyczne z bożą istotą.

Naśladowcy Anzelma z Canterbury

Przedtem jednak powinniśmysię jeszcze zapoznać z głównymi dwunastowiecznymi autorami Summi Sentencji. Jego Elucidariumsive dialogus de summa totius christianae theologiae cieszył się niezwykłym powodzeniem(przełożony na osiem zyków europejskich z początkiem XIII w.

Naśladowcy Anzelma z Canterbury - Szkoła w Laon

Znamy tę szkołę, której sława ściągała nawet uczniów z krajów słowiańskich. Z czasem zyskał wielką sławę,nazywano go: Anselmus Laudunensis albo Scholasticus, Magister Anselmus,Magister Divinitatis.

Naśladowcy Anzelma z Canterbury - Uczniowie Abelarda

jako magister teologii reprezentował Melunwraz z P i o t r em Lombardem z Paryża na synodzie w Reims. Robert był przeciwnikiemwerbalizmu, poszukiwał i mierzył się z trudnymi zagadnieniami.

Naśladowcy Anzelma z Canterbury - Piotr Lombard

Potem udał się do Rzymu, gdzie zapoznałsię z dziełem O wierze prawdziwej Jana z Damaszku w przekładzie Burgundiuszaz Pizy.

Naśladowcy Anzelma z Canterbury - Następcy Lombarda

Zrazu metoda Lombarda spotkała się z dużą opozycją, głównym jej przeciwnikiembył Jan z Kornwalii (Carnubiensis), uczeń Lombarda w Paryżu. J e d e n z pierwszychorganizatorów Uniwersytetu Paryskiego, którego był kanclerzem (jakolegat papieski zatwierdz w 1215 r.

Święty Augustyn z Canterbury

Augustyn z Canterbury, biskup (+ 604/605). Przybyłtam z czterdziestu misjonarzami. Etelbert wraz z małżonką Bertą przyjął ich życzliwie. Zalecił mu także tworzenie biskupstw w Yorku i Londynie.