Melligomphus dolus

Melligomphus dolus

Czytaj Dalej

Podstęp (dolus)

Poza tym mianem dolus oznaczano jedną z wad czynności prawnych, a także najwyższy stopień winy przy wykonywaniu zobowiązań. Poszkodowany przez dolus miał do dyspozycji powództwo o charakterze penalnym actio doli.

Dolus i metus

Podstęp (dolus) polegający na umyślnym wprowadzeniu w błąd celem osiągnięcia korzyści majątkowej z punktu widzenia prawa cywilnego uważało taką czynność za ważną, a uchylić się od niej można było dzięki prawu pretorskiemu.