Melkus RS 1000

Melkus RS 1000

Czytaj Dalej

MAHMUDA Z GHAZNI PODBOJE ek. 1000-1030

Zdobywca • północno-zachod-nich Indii, a po 998 trzeci turecki władca Ghazni (królestwa obejmującego dzisiejszy Afganistan i północno-wschodnią część Ira­nu) Mahmud (971-1030) był pierwszym najeźdźcą Indii, który kierował się zasadami islamu. W czasie siedemnastu najazdów dokonanych w latach ok...

WIETNAMCZYKÓW l CZAMÓW WOJNA 1000-1044

Na południe od niezależnego, ekspansjonistycznego państwa Dai Viet, czy­li Annamu (północna część Wietnamu), leżało królestwo Czampa, potęga morska o słabo rozwiniętym rolnictwie i osadnict­wie w głębi kraju. Północną Czampę opano­wali osadnicy wietnamscy i rolnicy upra­wiający ryż. W odwecie...

Sieci krótkiego zasięgu (RS, USB, FireWire, Bluetooth, IrDA, WUSB)

Standard RS – 232C (Recommended Standard) został ustanowiony w 1969 r. Definiuje on sposób nawiązania i przeprowadzenia łączności między dwoma urządzeniami DTE (komputer PC) (Data Terminal Equipment) za pośrednictwem modemów tzw. DCE (modem) (Data Communication Equipment) lub bez nich. Obecnie standard łącza szeregowego do połączenia komputera PC z urządzeniami zewnętrznymi. Standard ten oferuje transmisje typu: • Simplex - jednokierunkowa transmisja, w której tylko ...

Ethernet 1000 Mb/S (Gigabit Ethernet)

Ethernet 1000 Mb/S (Gigabit Ethernet) - standard sieci komputerowej Ethernet o przepływności 1 Gb/s, w którym zastosowano ten sam format ramki i sposób dostępu do medium z detekcją kolizji CSMA/CD jak w „zwykłym" Ethernecie 10 Mb/s.

Sieć Ethernet 1 Gb/s jest przeznaczona głównie do światłowodowych...

Interfejs szeregowy RS (Recommended Standard)

Interfejs szeregowy RS (Recommended Standard) - grupa zalecanych standardów szeregowej transmisji danych, opracowana przez IEEE i definiująca parametry elektryczne i funkcjonalne obwodów transmisyjnych. Standardowa szybkość przekazów przez łącze RS wynosi 24 kb/s (100 kb/s). Interfejs wzorowany na normach...

RS 232C

RS 232C - standardowy interfejs szeregowy dla transmisji asynchronicznej i synchronicznej, wprowadzony (w 1969 r.) przez EIA i określający sposób łączenia komputerów z modemami. Standard definiuje linie fizyczne, taktowanie i charakterystykę sygnałów liniowych.

Typowa szybkość transmisji wynosi niewiele...

RS 422 (RS 422A)

RS 422 (RS 422A) - jeden z wariantów standardu interfejsu RS 232C, polegający na wprowadzeniu zrównoważonej, różnicowej linii symetrycznej między nadajnikiem i odbiornikami sygnału. Pełna symetryzacja linii i urządzeń transmitujących umożliwia zwiększenie szybkości transmisji od 100 kb/s do 10...

RS 423 (RS 423A)

RS 423 (RS 423A) - standard interfejsu transmisji szeregowej stanowiący rozszerzenie RS 232C. Modyfikacja polega głównie na zdefiniowaniu obwodu transmisyjnego, składającego się z niesymetrycznego nadajnika, symetrycznego (różnicowego) odbiornika i linii transmisyjnej. Zmiana ta zwiększa zasięg transmisji...

RS 449

RS 449 - popularny standard transmisji szeregowej (ze złączami DB-37), obejmujący zalecenia RS 422 i RS 423 rozszerzający funkcje interfejsu RS 232 do szybkości 2 Mb/s przez łącza długodystansowe.

RS 485

RS 485 - standard transmisji szeregowej wprowadzony w 1983 r. jako rozwinięcie RS 422A. Zawiera wydzielony symetryczny i zrównoważony tor transmisyjny przeznaczona do podłączenia wielu odbiorników i nadajników sygnału do jednej linii. Nadajniki sygnału muszą być trójstanowe a w danym przedziale czasu może...