Meliton

Czytaj Dalej

Meliton z Sardes

Zmarł ok. 190 roku, pisarz chrześcijański, biskup miasta Sardes w Lidii. Autor zaginionej apologii, zwróconej do Marka Aureliusza, i wielu innych pism, z których pozostały tylko krótkie fragmenty, z wyjątkiem dzieła o Wielkanocy (Peri Pascha), niedawno odnalezionego, a napisanego w latach...