Melissos z Samos

Czytaj Dalej

Młodsi eleaci - Melissos z Samos

Twierdzi on, że, jeśli zgodnie z Anaksagorasem przyjmuje się wielość, towinno się zarazem przyjąć, że każda część wielości ma właściwości Parmenidesowego bytu.

Epikur z Samos – (IV – III)

Zmienność cykliczna – gdyby dotyczyło to zawsze wszystkich atomów, mielibyśmy do czynienia z cykliczną koncepcją zmiany w sferze rzeczy, powtórzenia byłyby identyczne, a wolność wątpliwa.

ARYSTARCH Z SAMOS

, pierwszy dokonał stosunkowo udanej próby wyznaczenia odległości i rozmiarów Słońca i Księżyca, pierwszy też wyłożył teorię, że Ziemia i planety obracają się dokoła Słońca, co było tak niezgodne z ówczesnym obrazem budowy świata, że teoria; miała niewielu zwolenników do czasu, gdy w 1800 lat później wrócił do niej Kopernik.

EPIKUR z Samos

307 założył szkołę w Atenach, gdzie do końca życia prowadził wykłady i dyskusje z uczniami; wywierał wielki wpływ na swoich współczesnych.

SAMOS

ypsilon), używana przez niego jako symbol prostej i wąskiej drogi cnoty, z której gdy kto zejdzie, to im dalej postępuje, tym bardziej z niej zbacza; Mędrzec samijski Pitagoras.

ARYSTARCH z SAMOS

Był prekursorem teorii —> heliocentryzmu, za co oskarżono go o bezbożność; wynalazł metodę pozwalającą obliczać wielkość Słońca i Księżyca oraz ich odległość od Ziemi. Zachowało się jego dzieło Peri megethon kai apostematon heliu kai setenes (wyd.