Melissa Renée Martin

Czytaj Dalej

B-26 MARAUDER, Martin - samolot

B-26C, produkowany w zakładach Martin Omaha, był identyczny. zakłady Martin wyprodukowały 5157 samolotów, które powszechnie używano w Euro­pie i na Dalekim Wschodzie.

BORMANN MARTIN (1900-1945) - polityk

Niemiecki polityk, członek partii na­zistowskiej NSDAP, do której wstą­pił 27 lutego 1927 r. po zwolnieniu z więzienia, gdzie odsiadywał krótki wyrok za udział w morderstwie po­litycznym. Rok później wezwano go do centrali NSDAP w Monachium i tu powierzono zarządzanie kasą za­pomogową SA-manów...

Martin Heidegger (1889 - 1976)

 Urodził się w Messkich w Badenii, zmarł we Freiburgu. Studiował scholastykę w Marburgu, gdzie w 1923 roku został profesorem na tamtejszym uniwersytecie. W 1928 roku objął katedrę we Fryburgu po Husserlu.   

W 1927 roku ukazało się jego fundamentalne dzieło pt.  Sein und Zeit. Pozostawał pod wpływem...

Martin Heidegger (1889 - 1976) - Antropologia jako ontologia i gnoseologia

 Struktura „bycia w świecie” - ujęcie fenomenalne     

Heidegger w swojej fundamentalnej pracy  Sein und Zeit zadawał „pytanie o sens bycia”, ponieważ sądził, że „pojęcie” „bycia” jest najbardziej mroczne, że choć „bycie” jest niedefiniowalne, to właśnie owa niedefiniowalność „wzywa” do poszukiwań...

FROBISHER Sir Martin

ok. 1535-94 Żeglarz angielski, dowodził wyprawą w poszukiwaniu Przejścia Płn.-Zachodniego (1576) i odkrył zatokę nazwaną później jego imieniem.

Jeden z majtków znalazł kawał rudy, który miał jakoby zawierać złoto: dlatego wysłano Frobishera na dwie dalsze wyprawy w 1577 i 1578, którym nie udało...

MARCINKOWSKI (Martin) Filip Maurycy

ok 1785-1854, Generał,, rodem z Warszawy, służył w 1803-07 w brytyjskiej flocie wojennej, m.in. brał udział w bitwie pod Trafalgarem; walczył o wolność narodów Ameryki Łac., brał udział pod Simonem Bolivarem w szturmie na Cartagenę jako dowódca korpusu, a od 1815 dowodził oddziałami ochotników...

MELISSA

Dobroczynna wróżka w Orlandzie szalonym (1532) Ariosta, która uwalnia Rogera (Ruggiera) spod władzy pięknej czarodziejki Alcyny (zob.).

de SAN MARTIN Jose

1778-1850, Rewolucjonista płd.-amerykański; w 1779-1811 przebywał w Europie; po odbyciu kampanii przeciw Napoleonowi I w wojsku hiszp. powrócił, aby oddać swe siły rewolucji we własnym kraju.

W 1816 utworzył armię, z którą przekroczył Andy przez przełęcze Los Patos i Uspallata, aby zaatakować...

Martin Scorsese

Martin nie pasował do otoczenia, chorowity, osłabiony przez astmę, niewiele miał wspólnego z rówieśnikami, których życie toczyło się na ulicy i boisku sportowym. Inne filmy Martin Scorsese to prawdziwy człowiek kina.

Martin Luther King

Aresztowanie Rosy Parks pod zarzutem pogwałcenia praw segregacji skłoniło miejscowych aktywistów murzyńskich do założenia Stowarzyszenia na Rzecz Poprawy w Montgomery (Montgomery Improvement Association - MI A), w którego skład weszło około 50 czarnych duchownych, w tym także Martin Luther King.

ALTOMONTE, Hohenberg MARTIN

Klaus, Martin A.

ARANDA VALDIVIA MARTIN de SJ

] de los padres Martin de A, Valdivia y Horacio Vecchi, BA 1937.

BECAN, Becanus, van der Beeck, pierwotnie Schellekens MARTIN SJ

ur. 6 I 1563 w Hilvarenbeek (Holandia), zm. 24 I 1624 w Wiedniu, Teolog, polemista.

Do zakonu wstąpił 1583; po ukończeniu studiów filoz. w Koloniibył tam 1590-93 prof, filozofii, a nast. przez 22 lata wykładałteologię kolejno w Würzburgu, Moguncji i Wiedniu; jakospowiednik 1620-24 ces. Ferdynanda II...

BORKOVIČ MARTIN OSPĘ abp.

ur. 1597 w Domagovic(Chorwacja), zm. 31 X 1687 w Zagrzebiu, Działacz kościelny.

W 1627 wstąpił do paulinów; 1631-32 studiował w Ołomuńcufilozofię i teologię, z której uzyskał doktorat w Rzymie, gdzie1635 przyjął święcenia kapł.; po powrocie do kraju byl m.in.kaznodzieją w Lepoglavie (1635-39)...

BORRHAUS, Burres, Cellarius MARTIN

ur. 1499 w Stuttgarcie,zm. 11 X 1564 w Bazylei, Reformator i teolog protest.,humanista. Był adoptowanym synem swego krewnego — SimonaCellariusa.

Studiował w Tybindze (1512) i Ingolstadt, słuchając wykładówJ. Reuclilina i J. Ecka; zaprzyjaźniony z Ph. Melanchtonem,przeniósł się do niego do Wittenbergi...

BUBER MARTIN

Smith, Martin B. Misrahi, Martin B. The Hebrew Tradition in the Writings of Martin B„ Lo 1968; Z. Balogh, Martin B. Wood, Martin B.

BUCER, Butzer MARTIN

Kohls, Die Schule bei Martin B. Müller, Martin B. Stephens, The Holy Spiril in the Theology of Martin B„ C 1970; H. Kittelson, Martin B.

CHEMNITZ MARTIN

Pressel, Martin Ch. Lentz, Dr Martin Kemnitz, Go 1866; H. Hachfeld, Martin Ch. Mumm, Die Polemik des Martin Ch. Baur, Martin Ch.

D'ARCY MARTIN CYRIX SJ

ur. 15 VI 1888 w Bath (pn.-zach. Anglia), zm. 21 XI 1976 w Londynie, Filozof, teolog.

Do zakonu wstąpił 1906; po studiach human, i filoz.-teol. w Oksfordzie oraz specjalizacji teol. w Gregorianum przyjął 1921 w Rzymie święcenia kapł. i tam 1926 uzyskał doktorat z filozofii i teologii; wykładał 1926-45...

DELMO, Del Rio MARTIN ANTOINE SJ

Rosweyde, Martin Antoine D. La tragédie latine commentée pour les chrétiens du XVIe siècle par Martin Antoine D.