Melissa Gilbert

Melissa Gilbert

Czytaj Dalej

MELISSA

Dobroczynna wróżka w Orlandzie szalonym (1532) Ariosta, która uwalnia Rogera (Ruggiera) spod władzy pięknej czarodziejki Alcyny (zob.).

BURNET GILBERT bp. anglik.

ur. 15 IX 1643 w Edynburgu,zm. 17 III 1715 w Londynie, Teolog i historyk Kościoła.

Studiował prawo, a nast. teologię w Aberdeen; 1665 przyjąłświęcenia kapł. i został kaznodzieją w Saltoun; 1669 objął katedręteologii w Glasgow; 1675-85 był kaznodzieją w Londynie.Naraziwszy się Stuartom, opuścił...

CHESTERTON GILBERT KEITH

Sullivan, Gilbert Keith Ch. Mroczkowski, Gilbert Keith Ch. Fabritius, Das Komische im Erzählwerk Gilbert Keith Ch. Sprug, 77ie Index to Gilbert Keith Ch.

GÉNÉBRARD GILBERT OSB abp.

ur. 12 XII 1537 wRiom k. Clermont-Ferrand, zm. 14 III 1597 w Semur-en--Auxois k. Dijon, orientalista i egzegeta.

Studia odbył w Paryżu, uzyskując 1563 doktorat teologii;od 1569 był prof, języka hebr. i Pisma św. w Collège de France;1591 został abpem Aix-en-Provence (urząd objął 1593);należał do —» Ligi...

GILBERT de la PORRÉE, Gilbert z Poitiers bp.

ur.ok. 1076 w Poitiers, zm. 4 IX 1154 tamże, filozof i teolog.Studiował w —» C h a r t r e s (II) u —» B e r n a r d a z C h a r t r e s i Anzelmaz Laon; 1124-37 był prof. (1126-37 także kanclerzem)szkoły w Chartres, a 1141 na uniw. w Paryżu; 1142 zostałbpem Poitiers. Z powodu wypowiedzi na temat —>...

GILBERT z SEMPRINGHAM Św.

Augustyna (gilbertyni) wraz z laicką gałęziąkonwersów, którym zlecił zarządzanie majątkami gilbertyńskichklasztorów żeńskich i męskich (—» klasztor podwójny);1143 G. and the Gilbertines.

GILBERT z TOURNAI, Guibert, Wibert OFM

ur. ok.1200 w Tournai, zm. 1288 tamże, przedstawiciel wczesnej—» franciszkańskiej szkoły.

Po studiach w Paryżu jako magister filozofii wstąpił ok.1240 do zakonu, gdzie pozostawał w bliskich kontaktach zBonawenturą i Aleksandrem z Hales; 1248 towarzyszył LudwikowiIX w wyprawie krzyżowej; uzyskawszy po...

Szkoła w Chartres - Gilbert z la Porree

J e d n ym z najwybitniejszych uczniów Bernarda, a przy tym jego przyjacielemi następcą w kierowaniu szkołą w Chartres był Gilbert z la Porrće (GilbertusPorretanus).